Assetmanagement

Door het toepassen van Assetmanagement ondersteunt DON Bureau in het stellen én behalen
van organisatiedoelen. De gehele levenscyclus van het betreffende areaal wordt inzichtelijk gemaakt. De balans tussen prestaties, kosten en risico’s komen in beeld. DON Bureau kent eigen pragmatische oplossingen en opleidingen om deze aspecten te borgen.

Advisering Assetmanagement

We hebben brede kennis op het gebied van maintenance management, de ISO55000 / PAS55. Op pragmatische wijze ondersteunen wij eigenaren van infrastructurele objecten bij de implementatie en verdere ontwikkeling van Assetmanagement.

Integrale duurzaamheid

In korte tijd naar een integraal advies waarmee een buurt, wijk of gebied energieneutraal, klimaatadaptief én circulair wordt. Dat is precies hetgeen dat wij kunnen met ons Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling. Klik hier voor meer info of klik op een van onderstaande projecten of ontwikkelingen!

Prestatiemanagement

Het opstellen van de juiste organisatiedoelen en prestatie-eisen vormen één van de belangrijkste stappen binnen Assetmanagement. Zo stellen we op basis van onze kennis en ervaring prestatie-eisen op volgens RAMSHEEP aspecten, stellen we Service Level Agreements op, definiëren we Kritieke Prestatie Indicatoren en analyseren en monitoren we dat wat nodig is. Dit geven we verder vorm met Prestatiemanagement.

Risicomanagement

Binnen Assetmanagement is het cruciaal de risico’s te kennen en hierop te anticiperen. Op basis van onze kennis en ervaring van o.a. bedrijfswaardematrices, Risman analyses, risico gestuurd beheer en onderhoud en de onderliggende methodieken zoals FMECA, foutenboomanalyse, geven we invulling aan Risicomanagement.

Kostenmanagement

Vandaag de dag draait alles om kosteneffectief handelen. Zo ook binnen Assetmanagement. De balans tussen prestaties, kosten en risico’s maken we concreet door gefundeerde begrotingen en budgetteringen. Dit doen we op basis adequate kostenmodellen gebaseerd op Life Cycle Costing, Total Cost of Ownerschip en adequate kostenkentallen.

Opleidingen

Onze opgedane kennis en ervaring op het gebied van Assetmanagement delen we graag met onze opdrachtgevers. Het delen van kennis geeft ook ons weer nieuwe inzichten. Met een eigen ontwikkelde game werken we aan de bewustwording ten aanzien van Assetmanagement. Daarnaast hebben we ook verschillende introductie- en verdiepingscursussen.