Introductieworkshop CROW Beheersystematiek Openbare Ruimte

CROW introduceert de Beheersystematiek Openbare Ruimte. Dat is een gestructureerde werkwijze om alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte te beheren. In opdracht van CROW en met een werkgroep van gemeenten, provincies, adviesbureaus en aannemers hebben Royal HaskoningDHV en DON Bureau deze methodiek ontwikkeld. Wij zijn enthousiast over de systematiek en denken dat deze veel meerwaarde biedt voor gemeenten en andere organisaties die openbare ruimte beheren. Bent u benieuwd wat de systematiek voor uw organisatie kan betekenen? Wij kunnen een workshop van één dagdeel over de Beheersystematiek Openbare Ruimte voor uw organisatie verzorgen. Het is geen standaard workshop, maar een sessie die past bij uw vragen in relatie tot de beheersystematiek. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De beheersystematiek specifiek voor het vakgebied verhardingen (en de relatie met de wegbeheersystematiek)
 • De beheersystematiek specifiek voor het vakgebied groen
 • Hoe maken we verbinding tussen doelen en doen?
 • De beheersystematiek als basis voor een nieuwe beheerorganisatie (bijvoorbeeld bij fusiegemeenten).
 • Hoe krijgen we rust in onze organisatie?
 • Hoe krijgen we meer grip op het beheer van onze kapitaalgoederen?
 • Hoe gaan we om met risicogestuurd beheer?
 • Wat kan de beheersystematiek betekenen voor de kwaliteit van ons beheer?
 • Hoe helpt de beheersystematiek managers om de beheerafdeling beter te managen?
 • Hoe verbinden we de afdeling projecten met de afdeling beheer?
 • Hoe sturen we op prestaties, effecten en doelen?

De workshop wordt verzorgd door twee adviseurs, op basis van een telefonische voorbespreking.

Als u meer wilt weten over of interesse heeft in de workshop neem dan contact op met:

Paulette Dicker (DON Bureau) 06-33679137

Adelmo Bisutti (Royal HaskoningDHV) 06-15093270