Aan de slag aan de "andere" kant

Het verhaal van Tom van Tintelen:

Na jarenlang ontwerpen te hebben gemaakt aan opdrachtnemerszijde voor tunnels, bruggen en sluizen leek het me interessant mijn kennis en ervaring aan opdrachtgeverszijde in te gaan zetten. Nieuwe perspectieven brengen nieuwe uitdagingen in techniek, proces en organisatie zoals IA bouwblokken, modelleren in SysML en projecten op basis van Bouwteams. Er gebeurt meer dan genoeg om mijn behoefte aan uitdagingen in te vullen.

Ik heb gekozen om dit bij een team te gaan doen waarbij het samen plezier hebben in de diverse uitdagingen hoog in het vaandel staat. Maar ook dingen samen te doen die niet direct bij een project horen maar gewoon leuk zijn. Vanaf 1 November ben ik dus een van “De Mensen van DON Bureau”(@Arja Link naar de website). Ik sta achteraan in het lijstje maar houd mezelf voor dat alleen het alfabet daaraan schuldig is.

Als ik niet thuis of op locatie bezig ben werk ik met veel plezier vanuit onze Kantoorvilla de Pastorie in Bergen op Zoom. Hoe luxe is dat. De werkkamers hebben nog hun traditionele namen en je wordt verwelkomt door een bidbank en wijwater fontein. Jeugdsentiment voor een oud misdienaar uit een klein Brabants dorpje die zich inmiddels meer aangetrokken voelt tot een boeddhistische levensfilosofie.

Inmiddels ben ik aan de slag bij de beheerder van de Koning Willem Alexander Tunnel en de A73 tunnels. In mijn rol als “probleemoplosser IA” ondersteun ik hen bij een breed scala aan IA vraagstukken. Dit kan zijn in het optimaliseren van de SOS configuratie, het integraal integreren van de TDI rondom de tunnel, maar ook het samen met de wegverkeersleider optimaliseren van zijn gebruikersinterface. Het is leuk werken binnen een zeer divers team en het is goed te zien dat we ook in deze online tijd gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen maar ook “op afstand” kunnen lachen met elkaar.

Algemeen bekend is dat Rijkswaterstaat voor een enorme renovatie uitdaging staat voor tunnels, bruggen en sluizen. Dat kan niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt. Daar waar mogelijk wordt levensduur verlengend onderhoud overwogen. Voor de bediening op afstand van de MOBZ1&2 sluizen en de installaties van de Krammer sluizen mag ik daarover nadenken en adviseren. Veel mooie soms wat nostalgische techniek, niet alleen op elektrotechnisch maar ook op civiel en werktuigbouwkundig gebied. Mooie leerzame klussen om je creatieve tanden in te zetten.

Vanuit DON Bureau draag ik ook mijn steentje bij aan een aantal aandachtsgebieden van het Centrum voor Ondergronds Bouwen. Met een aantal COB’ers denken we na over de Business Case Cybersecurity en het duurzamer verlichten van Tunnels. Verder help ik het bureau met het invullen van bijeenkomsten gerelateerd aan mijn vakgebied. Nu met een nieuwe uitdaging om dit ook in de online wereld tot een succes te brengen.

Leuke uitdagingen en nog vele in het verschiet. Ik heb het prima naar mijn zin hier en realiseer me soms wat te weinig hoeveel dat waard is.