Wat we doen

DON Bureau is een advies- en ingenieursbureau en is in 2006 opgericht. We zetten onze expertise in voor opdrachtgevers en eigenaren van infrastructurele objecten. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat, Provinciën, Gemeenten, Haven- en Waterschappen, Kema en de Schiphol Group. Wij treden hierin op als intermediair tussen strategie en operatie, op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering.

Alle medewerkers van DON Bureau hebben ruime ervaring binnen grote infrastructurele projecten. Met onze inhoudelijke bagage zijn we in staat theoretische kaders en concepten pragmatisch te implementeren. Dit doen we binnen onderhouds- en nieuwbouwprojecten maar ook binnen trajecten voor procesoptimalisatie of organisatieverandering.

We zetten hiervoor verschillende hulpmiddelen en methodieken in. Van systems engineering tot risico gestuurd onderhoud, van systeem gerichte contract beheersing tot ISO55000, van functioneel specificeren tot gestructureerd informatiebeheer. Methodieken die allen hun bestaansrecht hebben bewezen. Sluit een methodiek niet exact aan bij het vraagstuk? Dan combineren we ingrediënten uit verschillende methodieken of ontwikkelen we een nieuwe passende aanpak.