Werkbezoek RijnlandRoute aan KWA Tunnel Maastricht, met als doel: kennisdelen !

Momenteel vindt de realisatie van de Koning Willem Alexander (KWA) tunnel in Maastricht plaats. In Zuid-Holland is de Provincie, Gemeente Leiden en Veiligheidsregio Hollands Midden druk met de voorbereiding van de RijnlandRoute: een nieuwe provinciale weg die de A4 met de A44 verbindt.

Een tracé waarin een geboorde tunnel van ca. 2 km en een verdiepte ligging is voorzien. Voor de provincie Zuid-Holland betreft dit de eerste wegtunnel binnen haar Areaal.

Collega Hans is bij beide projecten betrokken. Hans is reeds enkele jaren betrokken bij de aanleg van de KWA Tunnel namens de toekomstig beheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Daarnaast is Hans Veiligheidsbeambte voor de RijnlandRoute. Tijd dus om beide opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Op dinsdag 22 september 2015 heeft dit werkbezoek plaatsgevonden. Een delegatie van de RijnlandRoute (Provincie, Gemeente, Veiligheidsregio) is inhoudelijk in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat, Gemeente Maastricht en projectorganisatie van de KWA Tunnel. Hierbij is uitvoerig gesproken over de Lessons Learned, complexiteit t.a.v. integraliteit, vergunningen, omgevingsmanagement, gesignaleerde risico’s, werkwijze en aanpak, etc.

Daarnaast is de KWA Tunnel bezocht alwaar de nodige uitleg is gegeven over de bijzonderheden en uitdagingen van de realisatie en exploitatie van deze bijzondere wegtunnel.

Zie hieronder de foto’s van het zeer geslaagde werkbezoek. Alle betrokken hartelijk dank voor ieders bijdrage !