Surrealistische tijd vraagt om flexibiliteit en onorthodoxe maatregelen

“Na de feestdagen en een rustige januari volgde veel storm en regen in februari. De natuur was onrustig, alsof ze ons ergens voor wilde waarschuwen. En toen werd het maart.

De straten werden leeg, de horeca ging dicht, de meeste winkels werden gesloten. Auto’s stonden stil en evenementen werden geannuleerd. Mensen in vele landen over de hele wereld kwamen niet meer buiten, bedrijven en instanties gingen op slot. En we konden niet geloven dat dit binnen enkele weken zich voltrok. Het was zo surrealistisch. Sterker nog, het is zo surrealistisch.”

Deze tekst zal menigeen via de verschillende sociale media hebben ontvangen. Een tekst die ons allen raakt, onze huidige realiteit. Mensen komen slechts even buiten om boodschappen te doen, of om even te bewegen. Besprekingen worden afgezegd, of vinden plaats via Teams, Skype, Zoom of andersoortige technologie. Menselijk contact via een beeldscherm, interactie op afstand. Het gemis aan werkelijk contact raakt ons allen en heeft grote impact op ons dagelijks leven.

De werkgelegenheid voor vele bedrijven krijgt enorme klappen. Leegloop of stilstand is aan de orde van de dag en ook consultancy- en ingenieursbureaus zoals de onze worden geraakt. Faillissementen liggen op de loer.

Onze minister president Mark Rutte sprak alle Nederlanders toe met een staatsmanwaardige toespraak. Deze toespraak heeft mij enorm geraakt. De overheid gaat eenieder in deze enorme zware tijd bijstaan. Laat ieder zijn verantwoordelijkheid nemen, laten we voor elkaar zorgen en op elkaar passen, was zijn boodschap.

Vanuit dit perspectief doen wij een beroep op u, als opdrachtgever van de vele mooie gezamenlijke projecten, ontwikkelingen en activiteiten. Vooralsnog proberen we samen alle lopende activiteiten, middels werken op afstand, door te laten gaan. Maar voor hoe lang dat lukt is nu nog zeer onzeker. Ook zijn er reeds werkzaamheden waarvoor dit zeker niet lukt.

Maar binnen uw organisatie en binnen uw verantwoordelijkheid zijn er altijd onderwerpen, activiteiten en projecten die de afgelopen periode niet altijd de aandacht hebben gekregen die het verdiend. Wij denken hierbij aan zaken zoals documenten op orde, dossiers en plannen bijwerken, analyse- en studiewerk wat een beetje is blijven liggen. Maar ook het voorbereiden van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden waar wellicht juist nu met “minder hinder” mogelijkheden toe zijn.

Onze motor gaat tot stilstand komen waardoor we mogelijk een beroep moeten gaan doen op de regelingen die onze ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees hebben uitgewerkt. Het zou toch veel mooier zijn als we dit samen voorkomen, samen onze verantwoordelijkheid nemen, samen een beetje voor elkaar zorgen en op elkaar passen zoals Mark Rutte ons vraagt?

Dit vraagt van elkaar om bijzondere werkwijzen en onorthodoxe maatregelen. De directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, refereerde daar in haar brief aan de gehele sector ook aan. Laten we op zoek gaan naar de kansen. Kansen om belangrijke zaken die al langere tijd zijn blijven liggen juist nu uit te voeren. Of werkzaamheden die juist nu mogelijkheden bieden, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud nu het met minder hinder buiten kan. Dan ontstaat er voor iedereen een win-win situatie: een goede besteding van maatschappelijke gelden, zonder een beroep te hoeven doen op regelingen vanuit de regering. Het geeft ons samen daarnaast een gevoel dat we er, ook in deze surrealistische tijd, toe doen.

Graag ga ik met u om de (virtuele) tafel om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, hoe we kansen kunnen creëren en samen actief kunnen blijven. Ik maak daarvoor met alle plezier een afspraak met u.

Ik hoor graag van u.

Donald Bezemer

Namens heel DON Bureau

Logo donkere letters