Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering

Tijdens de uitvoering van het programma IMPAKT uit 2016 (IMPAKT staat voor IMpuls Programma Aanpak Kritische Technische infrastructuur en was onderdeel van het programma Beveiligd Werken Rijkswaterstaat) is bij Rijkswaterstaat (RWS) gebleken dat RWS geen specifieke overeenkomsten heeft voor het inkopen van diensten en specifieke en gedegen kennis van industriële automatisering (IA), machineveiligheid (MV) en cyber security van IA (CS-IA) betreffen, en wenst dit beter te organiseren.

Dit heeft geresulteerd in de Europese Aanbesteding waarvoor de combinatie “Bekwaam DON Mijnsen”, bestaande uit de bedrijven Bekwaam InterimManagement BV, DON Bureau BV en Mijnsen Dynamische Mobiliteit BV, is geselecteerd als één van de partijen voor de Raamovereenkomst “Dienstverlening Industriële Automatisering” van Rijkwaterstaat.

Samen met de onderaannemers PIA-Automation BV, Consafia, BTM Partners BV en Triopsys BV hebben we ruime ervaring, kennis, kunde en een groot netwerk aan partners waarmee we in de behoefte van RWS kunnen voorzien.

De raamovereenkomst bestaat uit meerdere percelen. De combinatie is geselecteerd voor perceel 1-industriële automatisering (IA) en perceel 2-machine veiligheid (MV).

Perceel 1 - Diensten in de IA-keten

De diensten in de IA-keten betreffen specialistische diensten met betrekking tot de realisatie, verificatie, validatie, testen, monitoring, onderhoud en aanpassing van de IA-ketens.

Het perceel omvat alle specialistische diensten betreffende ICT-gerelateerde componenten en systemen in de IA-keten (hardware en software). Denk hierbij aan ICS (Industrial Control System), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), hard- en software van actuatoren en sensoren.

Perceel 2 - Diensten voor machineveiligheid

Onder machineveiligheid wordt verstaan het geheel aan fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de actuele Nederlandse Wetgeving gebaseerd op Europese productrichtlijnen (regels voor CE-markering) en sociale richtlijnen (ARBO-regels). Binnen de productrichtlijnen staat de Machinerichtlijn (2006/42/EG) centraal.

Diensten voor Machineveiligheid betreffen specialistische diensten die gericht zijn op het adviseren over en ontwerpen, realiseren, verifiëren, valideren, testen, monitoren, onderhouden, aanpassen en bedienen van machines in bovengenoemde zin. Bij RWS zijn deze machines doorgaans objecten in het RWS-areaal waarvan een (deel van een) IA-keten onderdeel uitmaakt.

Het belangrijkste doel van deze raamovereenkomst

Met deze raamovereenkomst kan RWS op een eenvoudige en eenduidige wijze diensten in de IA-keten, voor machineveiligheid inkopen bij opdrachtnemers met de juiste kennis en ervaring.

Hiermee wordt kwaliteitsverbetering nagestreefd, zodat RWS-risico’s tijdig kan onderkennen en herkennen en RWS zo de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening industriële automatisering beter kan waarborgen.

De waarde voor DON Bureau

De specialisme in industriële automatisering en/of machineveiligheid en het uitvoeren van projecten voor Rijkswaterstaat past perfect binnen het waardecreatiemodel van DON Bureau (individuele, organisatie en klantwaarden). Samen met onze partners dragen we bij aan de uitdagingen waar RWS voor staat.

Voel jij je aangesproken en heb je interesse om aan Industriële Automatiseringsprojecten te werken bij Rijkswaterstaat? Of werk je al binnen Rijkswaterstaat en zie je een kans voor een opdracht die past binnen deze raamovereenkomst? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. We komen graag met je in gesprek om de mogelijkheden van een samenwerking te bespreken.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp neem dan contact op met Anthon Knoops of Donald Bezemer.