kerstkaart bz

Onze nieuwjaarsgroet aan u!

Beste relatie,

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Het was een jaar met ontwikkelingen en met uitdagingen, voor ons en onze sector. Gekenmerkt door schitterende projecten die we samen met u hebben mogen uitvoeren. Trots op onze bijdrage aan uw renovaties, nieuwbouwprojecten en ontwikkeltrajecten.

Zo kijken we met trots en plezier terug op onze bijdrage aan onder andere de ontwikkeling van het cluster Areaalbeheer van het Waterschap Limburg, onze continuering binnen de projecten zoals de renovatie van de Draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen, de RijnlandRoute, het Landelijk Beheerteam Tunnels en de A16. Maar ook onze inzet voor het COB, het CROW en BIM-OTL. Mooi om richting te mogen geven aan de ontwikkeling van assetmanagement binnen vele Gemeenten, Provinciën, Rijkswaterstaat en organisaties zoals Kloosterboer, Defensie en TenneT. Met uw en onze energie en creativiteit zetten we samen mooie stappen.

Ontwikkelingen die samen komen binnen het gedachtegoed van datagedreven assetmanagement; het complexe samenstel van techniek, data en organisaties resulteert in nieuwe oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen. Wijzigende functionele behoeften en doelstellingen, naast invulling geven aan vraagstukken als duurzaamheid en klimaatadaptatie vergen een aanpak waarbij verbinden de rode draad vormt. Wij hebben dit tot “Het Nieuwe Assetmanagement” gedoopt. Collega Paulette Dicker heeft er een mooi boekje over geschreven. Op hetnieuweassetmanagemet.nl hopen we betrokkenen samen te brengen en met elkaar te verbinden door inspirerende verhalen te delen. Neem een kijkje op deze website, of beter nog: lever een inspirerend verhaal aan.

Onze sector staat onder druk. In de komende jaren staan omvangrijke Vervanging & Renovatie programma’s op stapel en dient een groot deel van het areaal gemoderniseerd te worden. Dit biedt schitterende kansen voor ons bedrijf en onze collega’s. Maar het resulteert ook in druk op de arbeidsmarkt. Zo hebben we in 2019 helaas afscheid genomen van een aantal zeer gewaardeerde collega’s maar hebben we ook een aantal nieuwe enthousiaste collega’s welkom mogen heten. We realiseren ons dat een nieuwe periode is ingeluid ten aanzien van arbeidsrelaties en verbintenissen. Het vergt een nieuwe generatie collega’s, jonge nieuwe denkers, “andersdenkers”, met kennis van moderne technologie en moderne werkwijzen. Ingebed door onze ervaren, deskundige en zeer gewaardeerde seniors.

Wij kijken terug op een prachtig jaar en kijken graag met u vooruit naar deze boeiende toekomst. We willen u danken voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking van de afgelopen jaren en wensen u en de mensen om u heen het allerbeste voor 2020.

DON Bureau