Stichting Managing Public Space opgericht

Eind maart is de stichting Managing Public Space formeel opgericht en het eerste bestuur officieel benoemd. De stichting is niet alleen de formele opdrachtgever van de WUR voor de ontwikkeling van het leerprogramma Managing Public Space, maar gaat ook activiteiten organiseren om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen. Het bestuur bestaat uit:

  • Jaap Meindersma (gemeente Almere) - voorzitter
  • Astrid Weij (IPO)
  • Donald Bezemer (DON-bureau)
  • Martine Stouten (Stoutgroep)
  • Peter de Visser (gemeente Zoetermeer) - penningmeester
  • Rinus Kuijper (provincie Gelderland)
  • Ton Hesselmans (CROW) / secretaris
  • Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en vervult een representatieve rol. De raad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse beheerbloedgroepen (overheid, onderwijs, bedrijfsleven en instituties) en komt 2 keer per jaar bijeen. Op dit moment hebben we zes toezeggingen en zijn we in gesprek met een aantal andere kandidaten. We hopen voor de zomer de eerste vergadering van de Raad van Toezicht te kunnen organiseren.

Gezocht: commissieleden

De stichting heeft drie commissies.
De tijdsbesteding voor de commissiefuncties is maximaal een dag per maand. De commissies vergaderen elke laatste maandag van de maand van 16.00-18.00 uur in Utrecht.

Onderzoeksprogramma Managing Public Space

Rond 1 juni 2020 start de eerste 4 jaar van het programma Managing Public Space bij de WUR. Het programma bestaat uit
1) het onderzoeksprogramma en
2) het onderwijsprogramma.

Op basis van een wetenschappelijk paper over ‘de staat en de opgaven van het beheer’ stelt de WUR momenteel een onderzoeksprogramma op. Hiermee gaat een promovendus aan de slag. Daarnaast is er ook ruimte voor buitenpromovendi of toegepast onderzoek. De gemeente Rotterdam gaat met buitenpromovendi deelnemen aan het onderzoeksprogramma.

De WUR werkt hard om over twee jaar een of meerdere mastermodules Managing Public Space gereed te hebben voor zowel studenten als werkenden.

Sponsoren kunnen aansluiten bij het onderzoek en onderwijs door mee te denken met de gelijknamige commissie en door aan te geven waar zij een expliciete bijdrage kunnen leveren. Denk daarbij aan het aandragen van ideeën voor onderzoek, het inzetten van gastdocenten of living labs (praktijksituaties, waarin we met wetenschappers samenwerken en leren). Niet alles kan op korte termijn worden gerealiseerd, maar we hebben dan wel een eerste inventarisatie.

Wil je de mogelijkheden verkennen voor wetenschappelijk onderzoek of meer weten over het onderwijsprogramma Managing Public Space? Bel dan naar Ton Hesselmans (06-13738587) of mail naar ton.hesselmans@crow.nl.

Campus Talks verplaatst naar 10 september 2020

Gezien de landelijke ontwikkelingen rond het Coronavirus heeft het bestuur besloten de Campus Talks Managing Public Space van 19 maart a.s. te verplaatsen naar donderdag 10 september 2020. Alle aanmelders voor 19 maart zijn automatisch aangemeld voor 10 september.Mocht je onverhoopt op deze datum verhinderd zijn, stuur dan je afmelding naar ton.hesselmans@crow.nl.
Niet aangemeld, maar alsnog geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Ton Hesselmans.