Kennismiddag Noord-Holland

Op 11 juli werd in het provinciehuis van Noord-Holland een kennismiddag georganiseerd: het Samen Noord-Holland congres.

Op deze middag werd de mogelijkheid geboden aan marktpartijen om innovaties die relevant waren voor het thema te presenteren.

DON bureau presenteerde op deze Kennisdag haar idee voor een scheepslift, die via sensor-driven data wordt aangestuurd middels algoritmes en deep machine learning technieken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een op schaal gebouwd model .

In onze scheepslift zijn verschillende toepassingen gecombineerd die bijdragen aan de huidige en toekomstige opgaven die er zijn ten aanzien van “Data-driven Assetmanagement”. Naar verwachting kunnen we met deze technieken mede oplossingen bieden voor vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld levensduur, mobiliteit en veiligheid.

De gebruikte sensoren en bijbehorende technieken zullen in de nabije toekomst zowel de gebruiker als beheerder van dienst zijn. Ze kunnen leiden tot grotere veiligheid voor de gebruiker als ook leiden tot betere voorspelbaarheid van storingen. Op basis van verzamelde data en analyse daarvan kunnen ook beter onderbouwde keuzes ten aanzien van onderhoud en renovatie opgaven gemaakt worden, hetgeen leidt tot grotere kostenefficiëntie.

In haar reactie liet de kersverse directeur beheer en onderhoud van de provincie Noord-Holland, Lindy Molenkamp, weten dat deze ontwikkeling haar interesse had en ze enthousiast was over de wijze waarop wij die voor het voetlicht brachten.

foto bij artikel scheepslift