ISO 9001:2015 certificering voor DON Bureau

DON Bureau zit in een transitie. Onze organisatie ontwikkeld zich vanuit een situatie waarbij het bedrijf bestuurd wordt vanuit de zienswijze van de eigenaren, naar een situatie waarbij nieuwe inzichten worden gecreëerd door inbreng van meerdere collega’s.

Daarnaast wil DON Bureau aanvullend op de organisatiedoelstellingen voor continuïteit en liquiditeit, bereiken dat:

  • eigenaarschap van inzichten is geborgd over meerdere collega’s;
  • ondernemerschap wordt ontwikkeld bij collega’s;
  • collega’s optimaal functioneren in hun rol en vanuit samenwerking de doelstellingen worden bereikt die in lijn zijn met de organisatieontwikkeling;
  • onze kernwaarden zowel intern als extern worden herkend in het handelen en gedrag van onze collega’s.

Om deze mooie doelstellingen te kunnen bereiken is een jaar geleden besloten om DON Bureau ISO 9001 te certificeren. Het ISO kwaliteitssysteem helpt ons om doelgericht aan onze opgaven te werken vanuit een continu verbeterproces. De ISO als middel dus en geen doel op zich.

Met goede ondersteuning van kwaliteitsadviseur Robert Jan Messemaeckers van de Graaff heeft DON Bureau het afgelopen jaar hard gewerkt om de (werk)processen in kaart te brengen en deze in lijn te brengen met onze organisatiedoelstellingen. Een intrinsiek gedreven ontwikkeling vanuit onze eigen, soms eigenwijze maar doordachte route: pragmatisch en innovatief. Gewoon DOeN! Bij ons zie je geen ingewikkelde handboeken.

Onze partner Bureau Veritas heeft onlangs ons kersverse kwaliteitssysteem geauditeerd en deze is met glans door de test gekomen. Met als resultaat een ISO 9001:2015 certificering. We zijn er trots op!

We beseffen ons terdege dat hiermee slechts de eerste hobbel is genomen. De komende jaren staan in het teken van continu en structureel werken van de verbetering van DON Bureau. Door te werken aan onze onderneming hopen we onze toegevoegde waarde te kunnen vergroten voor onze collega’s, onze klanten en de maatschappij.