EEN GOEDE BEHEERDER MET GEDEGEN KENNIS EN PRAKTIJK-ERVARING STAAT BOVEN ZIJN VAKGEBIED, ZIET WAAR DE BEHOEFTES LIGGEN EN GRIJPT KANSEN.’

Don_portret_CVT6753_drukwerk

Aan welk onderdeel van beheer besteedt u de meeste tijd? Welk onderdeel vindt u het leukst?

Wij zijn een adviesbureau dat zich bezighoudt met assetmanagement en onderhoudsmanagement. Daarbij gaat erom dat de assets – in dit geval de lichtmasten – veilig en beschikbaar zijn en blijven. Met assetmanagement gaan we een stap verder door de behoefte van de gebruiker erbij te halen. Dat kunnen jij en ik zijn die ons in de buitenruimte begeven, maar het zijn ook de overheden die eisen stellen aan zaken als duurzaamheid, circulariteit en energiegebruik. Assetmanagement gaat over het maken van keuzen. We kunnen elke euro maar één keer besteden. Hoe doen we dat het slimst, wat levert de meeste waarde op en welke risico’s moeten we zeker afdekken?

Welke rol denkt u dat het op afstand beheren via een telemanagementsysteem van openbare
verlichting speelt of gaat spelen?

Met het telemanagementsysteem kun je de verlichting afstemmen op de behoefte per plek en moment. Door deze optimalisatie kun je energie besparen en de gebruiker en omwonenden goed bedienen. Maar daar staat ook iets tegenover. Het systeem bestaat uit assets, die op hun beurt ook weer onderhouden en vervangen moeten worden. Er hoort software bij die veilig moet zijn en altijd up to date moet blijven. Er is een urban operator nodig die het systeem bedient. Assetmanagement gaat over het maken van de afwegingen tussen de kosten en de baten. We noemen dat sturen op waarde. De beheerder moet de afweging maken of de baten van het telemanagementsysteem
opwegen tegen de kosten en of het mogelijk is om het systeem in de lucht te houden.

Wat is volgens u de beste verdeling voor overheden wat betreft beheer zelf doen of uitbesteden? En hoe verandert dat de komende tijd?

Belangrijke argumenten voor overheden om uit te besteden zijn: de markt kan het beter, de markt kan het goedkoper, en het behoort niet tot onze kerntaken. Dat de markt het goedkoper kan is niet overtuigend bewezen in de afgelopen jaren. Sommige organisaties komen alweer terug van uitbesteden als het gaat om de kwaliteit van het werk. Maar de werkelijke reden zit verstopt in de kerntakendiscussie.
Het gaat er niet om dat een externe partij meer toegevoegde waarde kan leveren; alles draait om de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Met een juridisch contract kun je de opdrachtnemer beter aansturen. Met andere woorden: er zijn best veel lijnmanagers die moeite hebben met het aansturen van hun eigen beheerders en uitvoerders. En als het een eenvoudig activiteitenpakket betreft, dan is uitbesteden van beheer een prima oplossing. Het wordt natuurlijk anders, als je veel flexibiliteit in je contract nodig hebt. Dan kun je het beheer beter in eigen hand houden.

Bij beheer gaat het over techniek en systemen, maar ook samenwerking en integraliteit zijn belangrijk. Hoe krijgen de twee laatstgenoemde aspecten bij uw organisatie vorm en inhoud?

Wij werken met de roos van iAMPro (www.iampro-portaal.nl). De blaadjes van de roos gaan over de techniek en het hart van de roos is gericht op mens en organisatie. Daarmee erkennen we dat een goede organisatie van wezenlijk belang is bij beheer. Maar om eerlijk te zijn is er één aspect dat met kop en schouders boven alles uitsteekt en dat is vakmanschap. Een goede beheerder met gedegen kennis en
praktijkervaring staat boven zijn vakgebied, ziet waar de behoeftes liggen en grijpt kansen. Als je dat kunt, is het ook veel makkelijker om samen te werken en die integrale benadering op te zoeken.

Wat vindt u de belangrijkste beheeropgave voor de komende 5 à 10 jaar, waar liggen de uitdagingen?

Om die stap te maken van onderhoudsmanagement (veilig en beschikbaar) naar assetmanagement. We staan voor belangrijke uitdagingen: kunnen we in plaats van goedkoop werken, toekomstbestendigheid als vertrekpunt nemen? Kunnen we het aantal assets verminderen? Kunnen we nieuwe werkwijzen ontwikkelen, waarin het beste uit de vakgebieden van ontwikkelen en beheren samenkomen? En zijn we klaar om mee te bewegen met de werkwijze uit de Omgevingswet en integraal te werken? Al deze uitdagingen zorgen ervoor dat ons vakgebied zich blijft ontwikkelen en daar dragen wij graag aan bij.

Don_portret_CVT6753_drukwerk