Integraal naar een duurzame samenleving

We staan aan het begin van een transitie naar een duurzame samenleving. Dit vraagt om maatregelen op lokaal niveau waarbij gestuurd moet worden op een integrale aanpak van meerdere duurzame uitdagingen. Om verschillende redenen is het lastig om deze maatregelen in de praktijk te implementeren. Wij zien kansen om deze maatregelen wél integraal en lokaal tot uitvoering te brengen. Middels ons ‘Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling’ kunnen we een advies uitbrengen in de verkenningsfase van een project gebaseerd op de toepasbaarheid van verschillende maatregelen. Met dit advies kunnen opdrachtgevers hun duurzame ambities vanaf het begin van een project meenemen, waardoor het makkelijker wordt om ze te implementeren in de uiteindelijke plannings- en uitvoeringsfase.

Uitdagingen bestaande bebouwde omgeving

De uitdaging

Nationaal en mondiaal beleid stelt dat we op korte termijn aan de slag moeten gaan met de energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie. Zo kunnen we enerzijds de klimaatverandering minimaliseren en spelen we anderzijds in op de nu al merkbare gevolgen van het veranderende klimaat. Dit vraagt om maatregelen op lokaal niveau waarbij gestuurd moet worden op een integrale aanpak.

In de praktijk blijkt dit lastig uit te voeren. Ruimtelijke verschillen vereisen continu een gebiedsspecifieke aanpak. Het budget is vaak beperkt en de (publieke) ruimte schaars, zeker in stedelijk gebied. Er moet rekening gehouden worden met andere uitdagingen en ingespeeld worden op structureel onderhoud. Daarnaast zijn er veel verschillende stakeholders en beleidssectoren betrokken, waardoor vaak onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

De oplossing

Met ons ‘Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling’ maken we het mogelijk om de duurzame maatregelen wél integraal en lokaal te implementeren. Dit model bestaat uit 176 maatregelen uit verschillende sectoren zoals groen, water en energie. Iedere maatregel levert op lokale schaal een bijdrage aan de drie duurzame uitdagingen. Door de toepasbaarheid van deze maatregelen te analyseren, kunnen we een integraal advies opstellen gebaseerd op de specifieke fysieke kenmerken, uitdagingen en ambities in een gebied. Dit unieke advies vormt het startpunt om duurzame ambities vanaf de verkenningsfase van een project mee te nemen. Hiermee maken we het makkelijker om duurzame maatregelen in de plannings- en uitvoeringsfase te implementeren.

Huidige fase

Met ons adviesmodel hebben we al een bijdrage kunnen leveren aan de integratie van de duurzame ambities van diverse opdrachtgevers. Daarnaast zijn onze collega’s Jorg Hogerheijde en Tom van Sittert druk bezig om onze analysemethode te optimaliseren en ons adviesmodel te verbeteren. Zij verzamelen en verwerken bijvoorbeeld data om mogelijke combinaties van maatregelen inzichtelijk te maken. Ook voegen ze een multi-criteria analyse toe om inzichtelijk te maken wat de verschillende maatregelen bijdragen aan verschillende (duurzame) ambities. Zo maken we onze advies efficiënter en effectiever en kan het verder gespecificeerd worden op de ambities van de opdrachtgever.

We zijn op zoek naar nieuwe cases om ook hier een bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ambities. Zo kunnen we samen de stap zetten naar een duurzame samenleving! Daarnaast biedt dit ons de mogelijkheid om ons adviesmodel te blijven optimaliseren.

Dus, heeft u een uitdagende case waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen, wilt u meer informatie over ons adviesmodel, of heeft u zin om te sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jorg of Tom!