Effectief assetmanagement door data en analytics

Nederland staat de komende decennia voor een enorme onderhoudsopgave. Een groot deel van de Nederlandse civiel infrastructuur, met een vervangingswaarde van ongeveer 400 miljard euro, stamt uit de jaren zestig en zeventig. Een deel van deze bruggen, keringen, viaducten en sluizen en andere infrastructuur gerelateerde assets komen aan het einde van hun theoretische (ontwerp) levensduur. Daarnaast moeten de investeringskosten 40% omlaag, en de onderhoudskosten 20%.

In de afgelopen 40 jaar is het gebruik van veel assets geïntensifieerd. Vooral de toename en verzwaring van het wegverkeer heeft grote impact op wegen, bruggen en viaducten. Een impact die niet is verwerkt in de beheer- en onderhoudsmodellen. Hierbij willen we u uitnodigen voor een middagseminar op 26 oktober 2017 waar we in gaan op de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we het vervangingsproces optimaliseren?
  2. Welke innovatieve producten kunnen worden toegepast?

De technologische ontwikkelingen op het gebied van de informatica zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Het is nu mogelijk om kunstmatige intelligentie in te zetten bij dit soort vraagstukken. Daardoor wordt sneller resultaat geboekt en (als gevolg van de berg aan data) worden er ook zinvolle relaties gevonden die we als mensen over het hoofd zouden zien.


Programma

Het programma is er op gericht hoe provincies, waterschappen en gemeenten met behulp van datamanagement en analytics kunnen komen tot een integrale sturing op assetmanagement. Rijkswaterstaat zal ingaan op hoe zij data en analytics nu al inzetten op hun assetmanagement.

U hoort

  • Hoe voorspellende modellen op onderhoud (predictive maintenance) opgesteld, ingeregeld en doorontwikkeld kunnen worden?
  • Welke rol data van derden, open data, en data vanuit social media kunnen spelen bij het scherper krijgen van de status en het gebruik van bepaalde assets.
  • Op welke manier de functionele verantwoordelijkheid van deze assets met de bijbehorende data wordt georganiseerd.
  • Hoe data vanuit sensoren kan bijdragen aan vormen van (near) real time sturing en ingrijpen.

Wij hopen u op 26 oktober 2017 te mogen begroeten. De deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Schrijf snel in, het aantal plaatsen is beperkt. Klik op de link voor het totale programma en om u aan te melden.

Met vriendelijke groet,
SAS, CGI, DON Bureau

Meer informatie & aanmelden

Meer informatie & aanmelden