Duurzaam GWW
Provincie Zuid- en Noord-Holland aan de slag met het AmbitieWeb!

De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt.

De provincie Zuid- en Noord-Holland zijn aan de slag gegaan met Duurzaam GWW door het toepassen van het Ambitieweb. Het Ambitieweb is een mechanisme die dient als instrument om de vertaling te maken tussen organisatiedoelen en het inkoopbeleid. Daarnaast dient het Ambitieweb om de onderbouwing van het bepalen van de ambitieniveaus vast te leggen, waardoor het beleid in der tijd getoetst kan worden aan de invulling van de projecten. Het Ambitieweb is een instrument van de aanpak Duurzaam GWW, op basis hiervan is de online tool ontwikkeld. Op deze manier wordt de aansluiting met de Green Deal te gegarandeerd.

De online tool is ontwikkeld door DON Bureau en is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het web is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Dankzij het gebruik van de tool is men in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de organisatie te vertalen naar concrete projecten. De tool kan uitstekend gebruikt worden bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

De tool dient ook als een online kennisbank. Er kunnen per duurzaamheidsthema een aantal praktische maatregelen gekoppeld worden, of kunnen er contactpersonen worden toegevoegd die binnen en buiten de organisatie te raadplegen zijn om praktische informatie op te vragen. De ambitieniveaus van Duurzaam GWW 2.0 zijn ter naslagwerk te raadplegen via dit instrument. Daarnaast wordt de onderbouwing van het bepalen van de ambitieniveaus op deze wijze vastgelegd en opgeslagen waardoor het beleid in der tijd getoetst kan worden aan de invulling van de projecten.

Bent u nieuwsgierig naar de tool? Op www.ambitieweb.nl kunt meer informatie vinden, waaronder een instructiefilmpje. Hier kunt u ook een demo account aanvragen.