“Assetmanagement Besluitvorming” en “Startup assetmanagement”

DON Bureau is als founding partner toegetreden tot het Bouwgenootschap. Wij hebben hierover eerder een bericht gedeeld. Beide partijen zien mogelijkheden om elkaar te versterken en meer waarde te bieden in het domein van de openbare ruimte. Onze samenwerking leidt tot twee nieuwe trainingen over assetmanagement:

Tweedaagse training

De tweedaagse training: Assetmanagement: Besluitvorming met draagvlak voorziet in een aanpak en concrete handvatten bij complexe vraagstukken rond aanleg of vervanging. Hoe nemen we een wethouder mee, houden we rekening met strijdige belangen en komen tot een gedragen besluit? Een besluit met draagvlak voorkomt in latere fasen veel problemen zoals vertraging en kostenoverschrijdingen. Meer informatie over de training en aanmelding is te vinden via deze link.

De training Startup Assetmanagement helpt organisaties om assetmanagement te implementeren. Kennis van de principes van assetmanagement alleen is niet voldoende. Wat betekent de implementatie voor de verschillende betrokkenen en wat doen we dan anders? In twee dagen nemen we cursisten mee in de wereld van assetmanagement organisatieverandering op basis van onze bewezen praktijkervaring. Wie meer wil weten kan hier nadere informatie vinden.

Onlangs hebben we een leerzaam boekje gepresenteerd om de implementatie van assetmanagement volgens de principes van Startup aan te pakken. Een aanrader voor deelnemers van de training en ieder ander die hier meer over wil weten.

https://www.donbureau.nl/over-ons/don-actueel/startup-assetmanagement/

Bestel het boekje

Het boekje Startup Assetmanagement is verkrijgbaar voor € 10,- per stuk, zonder verzendkosten. Je kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen naar Arja van der Linden. Vermeld daarin de naam van je organisatie, je eigen naam, adres en het gewenste aantal exemplaren. De boekjes worden samen met de factuur naar je toegestuurd.