Langjarige samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer

Afbeelding3

DON Bureau sluit omvangrijke raamovereenkomst met de Tunnelorganisatie Vlaanderen (TOV)


De combinatie DON Bureau – Enprodes is door het Agentschap Wegen en Verkeer, en meer specifiek Tunnelorganisatie Vlaanderen (TOV) als onderdeel van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen geselecteerd als enige en vaste partner voor de ondersteuning in het kader van tunnelveiligheid. De overeenkomst kent een totale looptijd van 4 jaar. De Afdeling Wegen en verkeer Antwerpen is verantwoordelijk voor alle Vlaamse TERN en niet-TERN wegtunnels. Dit betreft meer dan 20 wegtunnels

De raamovereenkomst kent een drietal typen dienstverlening. Het eerste betreft de invulling van de wettelijke rol van Tunnelveiligheidsbeambte voor alle TERN-tunnels welke door Hans Janssens van DON Bureau zal worden ingevuld. Het bevat tevens de invulling van de rol van Tunnelveiligheidsexpert, het equivalent van de tunnelveiligheidsbeambte maar dan voor alle overige Vlaamse tunnels. AWV-TOV heeft de ambitie om deze rol vergelijkbaar in te vullen en alle tunnels op termijn naar eenzelfde veiligheidsniveau te brengen. Deze rol zal door Han Admiraal van Enprodes worden ingevuld. Hans en Han zijn daarbij elkaar vervangers en zullen dan ook als duo actief zijn.

Het tweede type dienstverlening betreft de ondersteuning van de tunnelbeheerder voor een groot aantal onderwerpen, samengevat als Tunnelveiligheidsadvies. Van tunneltechnische installaties tot de inrichting van het assetmanagement, van het opstellen van calamiteitenprocedures tot het leveren van liaisons voor lopende projecten. Het omvat tientallen gedefinieerde activiteiten verdeeld over vele disciplines. Deze ondersteuning zal ingevuld worden door medewerkers van DON Bureau op het gebied van tunnelveiligheid, tunneltechnische installaties, industriële automatisering en assetmanagement. Aangevuld met partijen als Amberg Engineering Zwitserland, Elumint, SimStudio en vele zelfstandige specialisten.

Het laatste type dienstverlening betreft het Opleiden, Trainen en Oefenen van alle betrokkenen in het Vlaamse tunnellandschap. Dit betreft zowel de openbare hulpdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst), de tunneloperators van het Verkeerscentrum als de medewerkers van AWV. Met Arcadis als onderaannemer van de combinatie, is een zeer ervaren partij op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen aangesloten.

Hans Janssens van DON Bureau: “We zijn erg blij dat we onze jarenlange ervaring binnen tunnelveiligheid en assetmanagement in mogen zetten om TOV te ondersteunen. De rol van Tunnelveiligheidsbeambte en Tunnelveiligheidsexpert vullen we samen met Enprodes in. Beide bedrijven hebben jarenlange ervaring op het gebied van tunnelveiligheid in het algemeen en met de invulling van deze specifieke rol in het bijzonder. Daarnaast hebben we vanuit de combinatie, tezamen met andere bedrijven en een netwerk van specialisten, een internationaal team kunnen aanbieden. Ik ben trots op dit team waarmee we letterlijk en figuurlijk over de grenzen kunnen en durven kijken. We kijken terug op een zeer verhelderende dialoog tijdens de aanbestedingsfase die in de coronatijd zelfs is versneld. Ik kijk uit naar deze samenwerking met de deskundigen binnen AWV-TOV."

Han Admiraal van Enprodes: “Hans en ik zijn beiden al jaren actief als veiligheidsbeambte in Nederland. Wij kennen elkaar van het Netwerk Veiligheidsbeambten Wegtunnels Nederland (NVWN). Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking onderling maar zeker ook met de Tunnelorganisatie Vlaanderen.

De Vlaamse wegtunnels vormen belangrijke strategische knooppunten in het Vlaamse wegennet. De veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid zijn dan ook van cruciaal belang voor het Agentschap Wegen en Verkeer. De situatie in en rondom de tunnels in beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is complex. De staat van onderhoud vergt voor veel van de bestaande tunnels een renovatie binnen nu en een aantal jaren. Hierbij dient het veiligheidsniveau van deze tunnels te worden verhoogd. Daarnaast is een groot aantal nieuwe tunnels op komst waaronder die van de Oosterweel-verbinding en de overkapping van de Ring Antwerpen.

Eva van den Bossche van het Agentschap Wegen en Verkeer: “Zoals ik in de directieraad heb teruggekoppeld ben ik verheugd met de geselecteerde partij. We hebben vertrouwen in de kennis en ervaring van het aangeboden team en zijn blij dat we samen snel aan de slag kunnen met een groot aantal voorliggende dossiers."

Kris van Boven van Tunnelorganisatie Vlaanderen: “Na een intensieve aanbestedingsprocedure zijn we blij dat we eindelijk van start kunnen gaan. De raamovereenkomst is omvangrijk en de inhoud zeer divers. Hierop is met het aangeboden team van bedrijven en experten een goede invulling gegeven. We kijken uit naar een constructieve samenwerking de komende jaren."

De overeenkomst is ingegaan op 1 september 2020. De projectstartup heeft inmiddels online plaatsgevonden en de eerste dossiers zijn opgestart.