Don Bezemer aan het woord

Het idee voor DON Bureau ontstond ruim 10 jaar geleden op een Rijkswaterstaat Marktdag, waar ik een presentatie mocht houden over de RWS prestatiecontracten. Ik werd vervolgens gevraagd om in het landelijke RWS prestatieteam deel te nemen vanuit de rol van de opdrachtgever. RWS stelde wel een zeer belangrijke eis: “als je deze opdracht accepteert, dan kun je niet ook voor de aannemers gaan werken.

Mede op basis hiervan is DON Bureau gestart met de ontwikkeling van de NEN 2767-4, het opzetten en uitvoeren van FMECA’s en het maken van decomposities voor diverse regionale directies van RWS.

We konden toen niet voorzien dat we voor RWS, Provincies en Gemeenten zoveel verschillende vraagstukken zouden mogen aanpakken: Van tunnel- en machineveiligheid vraagstukken, opstellen van instandhoudingscontracten, areaalgegevens op orde tot de implementatie van assetmanagement.

Areaalgegevens op orde en informatiemanagement is een belangrijk thema geworden door de ontwikkeling van NEN 2767-4.

CROW, NEN, RWS, Schiphol Group, de BouwInformatieRaad, Waterschappen, vele provincies, Havenbedrijven en gemeenten zijn opdrachtgever geworden en gebleven.

De provincies werken momenteel samen aan de ontwikkeling van assetmanagement en wij mogen hierbij ondersteunen vanuit onze innovaties, kennis en ervaring. Diverse opdrachten voor deze provincies hebben mooie resultaten opgeleverd zoals het assetmanagement kennis portaal iAMPro, de Line of Sight, BKXi etc. CROW is onze opdrachtgever voor veelgevraagde assetmanagement cursussen.

Voor RWS vervullen we regelmatig de rol van Technisch Adviseur of Technisch Manager binnen het IPM rollenmodel bij Natte netwerkschakels (bruggen, sluizen en keringen) en wegtunnels. Vanuit onze kennis en ervaring op het gebied van tunnelveiligheid, VTTI en het beheren en exploiteren van wegtunnels hebben we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van de Landelijke Tunnelstandaard.

We zijn trots dat zoveel opdrachtgevers vertrouwen in ons hebben waardoor wij bij mogen dragen aan hun doelen en prachtige projecten en programma’s.

Dank voor dit terugkerende vertrouwen!