Hans Janssens is sinds juni 2018 de Platformcoördinator Beheer en Onderhoud van het COB. Als coördinator organiseert hij 3 tot 4 platformbijeenkomsten per jaar, hij bereidt deze voor, woont ze bij en verzorgt de follow up. In 2018 en 2019 is hij ook projectleider voor een aantal projecten in het tunnelprogramma die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van tunnels, zoals “Ken je tunnel”, “Van realisatie naar exploitatie”, “Digitaal aantonen” en “Van boekenkast naar digitaal”.

Het afgelopen kwartaalblad de Onderbouwing van het COB had als thema “Beter beheren”. In deze uitgave heeft Hans zijn visie op instandhouding van wegtunnels gegeven.

Klik hier voor het artikel “De visie van”.

Klik hier voor het de gehele Onderbouwing “Beter beheren”.