De Landelijke Bruggen- en Sluizenstandaard (LBS) van Rijkswaterstaat werkt!

DON Bureau heeft positieve ervaring met het toepassen van de landelijke kaders van RWS bij bestaande objecten

DON Bureau is in opdracht van de Gemeente Den Bosch betrokken geweest bij het opstellen van de vraagspecificaties van het contract en de technische ondersteuning tijdens de realisatiefase. Uit de stakeholderanalyse kwam naar voren dat een van de verbeterpunten rondom dit object het veiliger afwikkelen van landverkeer was.

De weg ter plaatse bestond uit 2 x 2 rijstroken welke op de brug niet gescheiden waren, met aan beide zijden een fietspad. De stopseinen waren uitgevoerd als enkelvoudig knipperend stopsein met een pijl, het voorwaarschuwingssein was een enkelvoudig oranje knipperend met J15 bord. De brug werd lokaal bediend vanuit een bedienruimte met direct zicht zonder ondersteuning van camerabeelden. De afsluitbomen werden handmatig bediend door de bedienaar en daalden niet automatisch. In de praktijk ontstonden veel onveilige situaties door weggebruikers die het rode verkeerslicht negeerden.

Vanuit onze ervaring met de LBS binnen andere projecten is besloten het Rijkswaterstaat kaderdocument “Veilig onderbreken van landverkeer bij brugopeningen” als best practice in dit project te gebruiken. De bestaande eisenset is hiervoor specifiek gemaakt voor dit object.

In het nieuwe ontwerp is DON Bureau uitgegaan van het LBS-kader document V3.1. Hierbij zijn de stopseinen als dubbel alternerend sein per rijstrook op een zweepmast geplaatst. Daarnaast is er voor het langzaam verkeer nog een apart stopsein op de mast geplaatst. Verder zijn alle afsluitbomen vernieuwd en uitgevoerd conform de NEN6786 waarbij er geen aparte afsluitbomen voor het langzaam verkeer zijn toegepast. Binnen de bebouwde kom schrijft het kader voor dat voorwaarschuwingsseinen bij snelheden lager dan 80 km/h niet noodzakelijk zijn. Mede doordat het verkeer niet tijdig wil stoppen is besloten om hiervan af te wijken. De nieuwe voorwaarschuwingsseinen op 200 meter zijn aan beide zijde van de weg geplaatst met dubbel alternerend gele lampen onder elkaar, en een verschijningsdisplay J15. Ondanks de maximumsnelheid van 50 km/h wordt op deze weg regelmatig te hard gereden. In de berekening voor de bepaling van de tijden voor voorwaarschuwingsfase en rood voor afsluitingsfase is daarom een maximumsnelheid van 70 km/u gehanteerd, en voor de gemiddelde snelheid 40 km/u. Op basis hiervan zijn in de nieuwe situatie de volgende tijden toegepast:

  • Voorwaarschuwingsfase Tvws 19,6 sec.
  • Rood voor afsluitingsfase Trva 6,4 sec.

In de nieuwe situatie wordt de brug ook op afstand bediend en wordt het brugproces met een CCTV-camerasysteem op afstand gemonitord. De eerste ervaringen zijn positief, er hebben zich nog geen incidenten voorgedaan. De bedienaars melden dat voertuigen zelfs wachten totdat de stopseinen uit zijn voordat men weer gaat rijden.

Toepassing van het kaderdocument heeft hier geleid tot een uniform beeld voor de weggebruiker en een verhoging van de verkeersveiligheid om dat de automobilist ook eerder geneigd is te stoppen voor het rode licht. Hierbij is het wel noodzakelijk om altijd specifieke aspecten van het lokale wegverkeer mee te nemen in het ontwerp.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp neem dan contact op met Leobert van der Wielen.