Datagedreven assetmanagement, gewoon DOeN!

Beste relatie,

Het jaar 2018 nadert alweer zijn einde. Een jaar met mooie ontwikkelingen en uiteenlopende projecten. Een jaar waarin wij alweer ons 12,5 jaar bestaan mochten vieren. Terugkijkend op 12,5 jaar DON Bureau zijn we trots op de projecten die we samen met u hebben mogen ontdekken, ontwikkelen en uitvoeren. Vooral trots op de mooie en langdurige samenwerkingen met vele klanten en onze bijdrage aan projecten die er toe doen.

En ontwikkelingen waren er het afgelopen jaar weer volop. Zo hebben we weer veel geïnteresseerden de basisprincipes of de verdieping van Assetmanagement mogen toelichten via ons opleidingsprogramma samen met de CROW en mochten we de provincies en Rijkswaterstaat ondersteunen bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente ’s-Hertogenbosch, Goes, Bergen op Zoom en Zaanstad mochten we ondersteunen bij de renovatie van hun bruggen en sluizen en diverse Waterschappen hebben we geholpen bij diverse organisatievraagstukken. Daarnaast hebben we onze bijdrage aan projecten als MOBZ, Brugman, de RijnlandRoute, Landelijk Tunnelregisseur, iAMPro en de doortrekking van de A16 mogen continueren. Hierdoor zien we onze bijdrage aan de contract- en projectvoorbereidingen gerealiseerd worden tijdens de realisatiefase. Tevens stonden we aan de basis van de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte waarvoor we in 2019 een roadshow organiseren en coördineren we het platform Beheer en Onderhoud van het COB.

Een nieuwe periode breekt aan. Een tijdperk waarin digitalisering binnen onze maatschappij en binnen ons werk centraal staat. Big data, Internet of Things, OTL, Sensorisering, BIM veroveren snel een dominante plek in ons werk en ons leven. De wereld van Industriële Automatisering wint snel aan urgentie en kent de nodige inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Hier spelen wij graag op in. In projecten, waaronder voor defensie, passen we data science, sensorisering en ICT ontwikkelingen toe. Goede informatie vormt immers de basis voor een goed lopend project of assetmanagementproces. Regie start met betrouwbare informatie.

Deze nieuwe ontwikkelingen vergt een nieuwe generatie collega’s. Jonge nieuwe denkers, “andersdenkers”, met kennis van moderne technologie en moderne werkwijzen. We zijn blij in 2018 een aantal nieuwe collega’s te hebben mogen verwelkomen. Maar het vergt ook de ontwikkeling van een eigen visie, een eigen beeld op deze wereld. Mooi dat we deze nieuwe wereld samen met de provincie Noord-Holland, Gelderland, Drenthe en een aantal partners hebben mogen verkennen en verwoorden in de white paper “(big) Data savvy in de civiele infrastructuur”; onze kijk op datagedreven assetmanagement.

Wij kijken terug op een mooi jaar en kijken graag met u vooruit naar deze boeiende toekomst. We willen u danken voor het vertrouwen en de samenwerking van de afgelopen jaren en wensen u en de mensen om u heen het allerbeste voor 2019.