Collega Edwin aan het woord!

Edwin is sinds september adviseur risicomanagement / planningsmanagement binnen het cluster Brugm@n in Den Bosch. Het cluster is verantwoordelijk voor het vast onderhoud van het natte areaal in Noord-Brabant. Daarnaast voert Brugm@n ook variabel onderhoud uit op gebied van E&W.

In een kort interview vertelt hij meer over deze rol!

Hoe is je aanstelling ontstaan?
Steeds meer wordt er bij rijkswaterstaat projecten gebruik gemaakt van procesgericht risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contract beheersing (SCB).

Wat houdt je rol als adviseur risicomanagement / planningsmanagement in?
Als adviseur risicomanagement ben ik verantwoordelijk voor het faciliteren van het risicomanagementproces. Ik creëer de omstandigheden waarin projectteamleden gestructureerd nadenken over risico's en de beheersing ervan. Daarbij ondersteun ik hen bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico's.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk als adviseur planningsmanagement voor het planningsproces voor de nieuwe voorbereidingscontracten.

Wat is het beoogde resultaat van de aanstelling?
Gedurende mijn aanstelling help ik RWS op weg om het operationele deel van mijn werkzaamheden uiteindelijk te kunnen uitbesteden. Vervolgens kan er vanuit mijn rol gekeken worden naar het tactische en strategische aspect.

Wat is het doel op de lange termijn van je te behalen resultaten?
Het team van Brugm@n doorloopt een traject waarbij op een andere manier wordt omgegaan met risicomanagement en planningsmanagement. Momenteel wordt door de adviseur risicomanagement/planningsmanagement nog alles zelf gedaan. RWS wilt er naar toe dat het administratieve deel van het risicomanagement wordt uitbesteed, zodat de adviseur binnen het team van Brugman zich kan richten op het daadwerkelijk managen van de risico's en de planning (tactisch/strategisch).

Hoe ziet het team eruit waarin je werkzaam bent?
Als adviseur risicomanagement ben ik actief binnen het IPM-team, project management, omgevingsmanagement, technische management en projectbeheersing. Als adviseur planningsmanagement leg ik verantwoording af aan de manager projectbeheersing.

Hoe ziet doorgaans je dag er uit?
Mijn dag loopt erg uiteen en is erg divers. Enkele activiteiten die ik dagelijks als advisuer risocmanagement heb:

  • Overleg met verschillende contractteams.
  • Updaten van de verschillende riscodossiers.
  • Inplannen en uitvoeren risicosessies.
  • Monitoring van de beheersmaatregelen.
  • Verwerking van resultaten in risckscope.

Deze activiteiten worden afgewisseld met activiteiten als adviseur planningsmanagement:

  • Organisatie en uitvoeren planningsessies.
  • Bijhouden en verwerking van de planningsessies..

Wat vind je leuk in je rol?
Wat ik erg leuk vindt, is dat het een erg dynamische rol is. Ik faciliteer het risicodenken op gezette tijden. Dit levert de ruggegraat voor het systeemgerichte contract beheersing (SCB). Ook kom ik in aanraking met diverse contracten en opdrachtnemers hetgeen veel leermomenten voor mij oplevert.

En natuurlijk omdat ik graag in Den Bosch kom!

Kom in contact met Edwin

Wil je meer weten over Edwin zijn rol? Neem dan contact op via zijn persoonlijk pagina!

Projecten Brugm@n

Projecten Brugm@n