20180804 CROW - BS OR

Beheersystematiek Openbare Ruimte

Regelmatig komen we bij gemeenten vertellen over de nieuwe Beheersystematiek Openbare Ruimte van CROW. Zo maken we en passant kennis met de actieve kennistafels in Nederland waar gemeenten bij elkaar komen om kennis uit te wisselen over het beheer van de openbare ruimte. Afgelopen jaar sneed het mes aan twee kanten. De beheerders kregen meer te horen over de beheersystematiek en wij gaven hun vragen en reacties in een plekje in de systematiek. Zo kon het dus gebeuren dat we een uitvraag van een gemeente ontvingen die in het verlengde ligt van Beheersystematiek Openbare Ruimte, nog voordat de systematiek goed en wel beschikbaar was.

We hebben aangeboden om twee integrale beheerkaders uit te werken. Eéntje voor de wettelijk verplichte instandhouding en ééntje voor de zelf gekozen beleidsdoelstellingen. Deze integrale kaders zijn nog niet praktisch genoeg, dus werken we de kaders verder uit per vakgebied. En we ontwikkelen voor elk vakgebied een beheerstrategie. De kaders zeggen iets over wat, waar, wanneer moet gebeuren en de strategie gaat in op het ‘hoe’. Geheel in lijn met de Beheersystematiek Openbare Ruimte maken we daarnaast een aparte kostenberekening voor het beheer van de openbare ruimte. Het resultaat is verrassend. Bij alles wat we doen is het nu mogelijk om te vertellen waarom we het doen en hoe belangrijk het is. Dit zorgt voor krachtige communicatie richting de politiek en burgers.

De Beheersystematiek Openbare Ruimte versie 1.0 is inmiddels af. Door ermee aan de slag te gaan verzamelen we informatie voor een eventuele volgende versie. Intussen blijven we vertellen over de nieuwe systematiek. Neem gerust contact op als je dit interessant vindt voor jouw gemeente/provincie/kennistafel. Samen kijken we wat er mogelijk is.