Assetmanagement, gewoon doen!

Wat is 2017 omgevlogen. Voor ons een jaar van reflectie, ontwikkelingen en schitterende projecten.

Ontwikkelingen binnen onze eigen organisatie. Voor onze manier van bedrijfsvoering op basis van “Sociale Innovatie” zijn we door de Provincie Noord-Brabant wederom gekwalificeerd als een van “Brabants Besten”. Mooie sessies en gesprekken hebben geresulteerd in een verdere aanscherping van onze missie, kernwaarden en onderlinge rolverdeling. Voor de interne organisatie is een regieteam ingericht; geen hiërarchische structuren, wel meer duidelijkheid in organisatie en een verdere professionalisering.

Anticiperend op de veranderingen binnen onze markt hebben we ons verder verdiept in de wereld van het toekomstig informatiebeheer met onderwerpen als sensorisering, artificial intelligence, business intelligence, big data en data analytics. Ons inziens de opmaat naar de 4e industriële revolutie. Samen met de provincie Noord-Holland en Gelderland hebben we de eerste pilotprojecten uitgevoerd. Daartoe hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met organisaties als TNO, Tectrade, Axians, IBM, SAS en CGI. Daarnaast hebben we projecten mogen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid en hebben onze machineveiligheidsdeskundigen intensief bij mogen dragen aan de veiligheid van beweegbare objecten.

Maar bovenal kijken we met heel veel plezier en trots terug op de mooie projecten die we samen met u hebben mogen uitvoeren. Trots op onze bijdrage aan de oplevering en overdracht naar de beheerorganisatie van de nieuwe Zeesluis te Terneuzen. En als kers op de taart, de zeer geslaagde openstelling van de Koning Willem-Alexandertunnel te Maastricht. Daarnaast is de NEN2767 voor Gebouwen en Infra geïntegreerd en mogen we als regisseur bijdragen aan Europese ontwikkeling van deze norm.

Assetmanagement, gewoon doen” is ons motto. Veelvuldig hebben we, op onze pragmatische wijze, mogen bijdragen aan de implementatie van assetmanagement. Diverse opdrachtgevers waaronder Sitech, Rijkswaterstaat, vele Provincies en Gemeenten hebben we mogen ondersteunen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Ondersteund door visualisatietechnieken (Line of Sight, Roadmap, Animaties) of door de ontwikkeling van snel toepasbare ICT-applicaties als BOSI, Metrokaart en BOTTS. Onze trainers hebben samen met de CROW ook dit jaar weer vele opleidingen in assetmanagement mogen verzorgen waaronder de succesvolle Summer School en het intensieve in-company traject voor de Gemeente Amsterdam.

Maar we zijn ook trots op onze continuering binnen complexe projecten zoals MOBZ, iAMPro, RWS Cluster ZN A Natte Centrales, Landelijke Tunnelregisseur, CROW, NEN, Havenschap Moerdijk, Abdijtunnel en de Rijnlandroute. Vanuit onze kennis en expertises hebben we ook de gemeenten Goes, Den Bosch, Amsterdam en Kapelle mogen ondersteunen binnen diverse projecten. We kijken terug op een jaar van mooie projecten, ontwikkelingen en verdere groei. We willen u danken voor het vertrouwen en de samenwerking van de afgelopen periode en wensen u en de mensen om u heen het allerbeste voor 2018.

Hartelijke kerstgroet van de mensen van DON Bureau.