Jielis

Jielis van Schijndel

Consultant T 06 - 18 26 59 48 stuur mij een e-mail bekijk mijn LinkedIn profiel

Jielis van Schijndel

Hoe kunnen organisaties meer waarde toevoegen aan het publieke domein? Welke waarde leveren onze assets voor de belanghebbenden? Het leveren van publieke waarde is een belangrijk uitgangspunt voor het inrichten en beheer van de openbare ruimte en voorzieningen. Echter door groeiende complexiteit en eisen, veroudering van assets en krimpende onderhoudsbudgetten komen de waarden van onze assets steeds meer onder druk te staan. Publieke organisaties zoeken naar oplossingen om met deze veranderingen om te gaan.
Assetmanagement kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze veranderopgave. Het veranderen van de doelen is niet voldoende om in te spelen op veranderingen. Het is ook noodzakelijk is om te zorgen voor de bijbehorende steun door belanghebbenden en de operationele randvoorwaarden.

Ik ondersteun organisaties bij belangrijke veranderingen zoals: verbetering van de samenhang tussen activiteiten, het uniformeren van werkwijzen, efficiënter werken, het vergroten van transparantie en het maken van expliciete keuzes in afstemming met belanghebbenden. Assetmanagement is mensenwerk en vraagt daarom om aandacht voor zowel cultuur als structuur. Verandering vraagt om bewustwording en daarom initieer, ontwikkel en geef ik uitvoering aan cursussen en trainingen op het gebied van assetmanagement en verandernanagement.

Betrokken bij de volgende projecten

Betrokken bij de volgende publicaties