Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Locatie Nijverdal Looptijd 2012-2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De voorspelbaarheid van complexe objecten als tunnels, sluizen en bruggen is lastig. Door de kennis van de NEN2767-4, beschikbaarheid, onderhoudskosten en FMECA’s heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om een methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek moet de voorspelbaarheid weergeven en moet te koppelen zijn aan een Beheer Management Systeem. We noemen deze methodiek LTAP.

Het project

LTAP is een middel voor het over meer jaren begroten van de instandhouding van assets. Met deze module kan inzicht worden verschaft in beslispunten binnen de levenscyclus van assets.

In de lange termijn asset planner is per LTAP-object inzichtelijk welke beslispunten (inspecties, renovaties, vervaningen etc.) eraan komen. Met welke cyclus (bijv. elke 5 jaar) ze plaatsvinden en welke kosten ermee gemoeid zijn. Dit resulteert in een investeringsbedrag per jaar.

Onze rol

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • Assetmanagement
  • Kostenmanagement
  • Tunnelveiligheid
  • Informatiesystemen
  • Risicomanagement
  • Prestatiemanagement
  • Programmering

Het resultaat

Een grafisch overzicht waar inzichtelijk is welke assets het einde van de levensduur naderen. Of onder de minimaal acceptabele conditie dreigen te raken. Middels de grafische planner worden pieken en dalen in de investeringen uitgevlakt. Voor elk beslispunt kan nu zorgvuldig worden overwogen of het geplande jaar wel het juiste moment is.