Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost-Nederland Looptijd augustus 2017 - mei 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Bij het melden van een storing in een tunnel op basis van de procedure “G02 ernstige storing TTI” (Tunnel Technische Installatie) worden de faaldefinties vaak als complex en technisch georiënteerd ervaren. Deze procedure is voorgeschreven door de Landelijk Tunnelstandaard en wordt gebruikt om de prioriteit van een storing vast te stellen.

Het komt regelmatig voor dat, een storing verkeerd wordt geïnterpreteerd en van een te hoge herstelprioriteit wordt voorzien. Het gevolg is een onterechte toename van de niet-beschikbaarheid van de tunnel en onnodige kosten voor de opdrachtnemer.

Het project

Het ontwikkelen van een webapplicatie die de wegverkeersleiding (WVL) ondersteunt bij het volgen van de procedure “G02 ernstige storing TTI”, zodat de onderhoudsaannemer goede input ontvangt en de niet-beschikbaarheid van de tunnel en onnodige kosten voor de opdrachtnemer worden verlaagd.

Onze rol

DON Bureau heeft ervoor gezorgd dat middels user stories de behoefte van de gebruikers inzichtelijk werd gemaakt. Op basis van deze behoeftes en de reeds bestaande Excel lijst met faaldefinities is de webapplicatie ontwikkeld.

Het resultaat

De webapplicatie ondersteunt WVL bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is hiermee een belangrijke tool geworden om de storingen in de tunnel te registreren en te zorgen dat de onderhoudsaannemer de juiste prioriteit meekrijgt bij de storing. Hiermee wordt voorkomen dat er een te hoge prioriteit wordt meegegeven aan de storing.