Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Midden Nederland Locatie Lelystad en Kampen Looptijd Mei & juni 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Onder de waterspiegel, volledig aan het zicht onttrokken, liggen drie immense balgen van elk tachtig meter. Dreigt er een overstroming dan wordt hij automatisch door het beslissing- en automatiseringssysteem tot leven gewekt. De balgen worden met water en lucht gevuld, waardoor ze opbollen en uiteindelijk zo’n vier meter boven de waterspiegel uitkomen. Is het gevaar geweken? Dan zorgt het systeem automatisch voor het openen van de kering en de opheffing van de scheepvaartstremming.

Het beheer van de stormvloedkering Ramspol is 1 juli 2014 overgedragen van het waterschap Groot Salland aan Rijkswaterstaat Midden Nederland.

Het project

De firma ABB heeft, nog voor de overdracht, opdracht van het Waterschap gekregen voor het opstellen van een ontwerp. Maar ook voor het vervangen van de 3B (bediening, besturing en bewaking) met daaraan gekoppeld zeven jaar onderhoud.

RWS werkt aan een uniformering en standaardisering van de bediening, besturing en het beheer van beweegbare bruggen en sluizen. Hiertoe is de “brug en sluisstandaard” in ontwikkeling.

In de opdracht naar -en in het ontwerp van ABB- zijn niet de eisen en wensen van Rijkswaterstaat opgenomen.

Onze rol

DON Bureau heeft stakeholders geïnterviewd en een stakeholdersanalyse uitgevoerd. De resultaten voortgekomen uit de interviews van de stakeholders zijn verwerkt in een klanteisspecificatie. De klanteisspecificatie is de basis voor het opstellen van het programma van eisen Rijkswaterstaat.

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van:

  • systems engineering
  • projectmanagement

Het resultaat

Een solide basis met klanteisen van de stakeholders binnen Rijkswaterstaat.

Deze vormt de verdere basis voor het opstellen van een functioneel eisenpakket voor de vervanging van de bediening, besturing en bewaking van de stormvloedkering Ramspol.