Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland (tegenwoordig Zee en Delta) Locatie Middelburg Looptijd 2009 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het project MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) is gestart vanuit efficiëntie overwegingen. Maar ook voor het doorvoeren van verbeteringen met betrekking tot de service aan de vaarweggebruikers. Vanuit de wensen van vaarweggebruikers is gebleken dat zij behoefte hebben aan een corridor (‘groene golf’) in de vaarwegen.

Het project

RWS is landelijk bezig om de bediening van sluizen en bruggen te uniformeren. MOBZ is aangewezen als pilot voor de toepassing van deze landelijke standaard. Alle nautische centrales moeten straks op dezelfde manier werken, zodat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat moet leiden toe een efficiëntere bediening van de bruggen en sluizen én een overzichtelijk systeem. Hiermee kan RWS het hele verkeersmanagement op het water overzien en regelen.

Onze rol

Het contract wordt geschreven op basis van de UAVGC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten) en bestaat grotendeels uit de Basisovereenkomst en de Vraagspecificaties Annexen.

DON Bureau is gevraagd het paragraaf ‘Technisch Management’ en alle -aan techniek gerelateerde zaken- op te stellen welke beschreven worden in het Vraagspecificatie Proces deel.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Inventarisatie documenten en aanwezige contractstukken
  • Raakvlakbeheersing, intern met andere processen en extern met stakeholders
  • Risico inventarisatie, opstellen/implementeren beheersmaatregelen
  • Opstellen contractdelen conceptueel
  • Risicoanalyse en opstellen definitieve contractdelen

Het resultaat

Het einddoel is een samenhangend contract waarmee in de aanbestedingsperiode en de realisatiefase richting wordt gegeven aan de werkwijze. En aan de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.