Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord-Brabant (tegenwoordig Zuid-Nederland) Locatie Den Bosch Looptijd 2011 - 2012

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het waterdistrict Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de nautische objecten binnen de Brabantse en Midden Limburgse Kanalen. Zij besteden hiervoor werkzaamheden uit aan derden. Het is noodzaak dat de objecten in de Midden Limburgse kanalen geborgd worden vanwege verouderde systemen. Deze vertonen namelijk gebreken.

Het project

Brugm@n staat voor Brabantse Update GeautoMatiseerde bediening Areaal Nat. Het project is primair gericht op het (opnieuw) mogelijk maken van betrouwbare en veilige bediening op afstand. In contract 1 hebben we ons gericht op de borging van het onderhoud. Tevens werd een upgrade van de objecten beschreven en voorbereid op bediening op afstand.

Onze rol

Binnen het technisch team is DON Bureau met verschillende medewerkers betrokken bij

  • het opstellen van het prestatiecontract vast onderhoud
  • upgrade van de objecten Midden Limburgse kanalen.

Het technisch team is primair verantwoordelijk voor:

  • Dat het juiste (voor de klant) wordt gebouwd
  • Het opstellen van de klanteisenspecificatie (KES)
  • Het aanvullen van eisen op het standaard prestatiecontract
  • Opstellen van eisen voor de upgrade werkzaamheden
  • Toepassing van de landelijke kaderdocumenten Landelijk Beheer en Bediening (LBB)
  • Mede invulling geven aan het integrale veiligheidsplan

Het resultaat

Het einddoel is een contract waarmee het dagelijkse onderhoud gecontinueerd wordt. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de objecten worden hiermee geborgd. Daarnaast dienen de objecten sluis 15, 16 en Panheel gerenoveerd te worden en voorbereid te zijn voor bediening op afstand.