Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord-Brabant (tegenwoordig Zuid-Nederland) Locatie Den Bosch Looptijd 2012 - 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De objecten binnen het waterdistrict Noord-Brabant worden op afstand bediend vanuit 4 centrales (Tilburg, Oosterhout, Schijndel en Helmond). Bediening op afstand vanuit de bediencentrale Tilburg vind plaats vanaf 1995 en is aan vervanging toe. De andere centrales dateren van 2001 en 2005.

Het project

Brugm@n staat voor Brabantse Update GeautoMatiseerde bediening Areaal Nat. Het project is primair gericht op het (opnieuw) mogelijk maken van betrouwbare en veilige bediening op afstand van de objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. De bediencentrale Tilburg wordt aangepast aan de landelijke standaard MMI. De objecten, welke aangesloten worden, op de centrale worden gemoderniseerd.

Onze rol

Binnen het technisch team is DON Bureau met verschillende medewerkers betrokken bij het opstellen van het contract ‘modernisering corridorbediening’.

Het technisch team is primair verantwoordelijk voor:

  • Mede invulling van de Klanteisenspecificatie (KES)
  • Detailbeschrijving van de scope van werkzaamheden
  • Beschrijving van de eisen in de VSE
  • Aanvullende proceseisen voor borging van de werkzaamheden in VSP
  • Mede invulling van de EMVI criteria
  • Mede invulling van het contractbeheersplan

Het resultaat

Een contract waarmee, in de aanbestedingsperiode en de realisatiefase, richting wordt gegeven in de werkwijze en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.