Projectinformatie

Opdrachtgever COB Locatie Delft Looptijd 2018 tot heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken.

Kennis opdoen door meedoen, dat is de leuze van het COB. Samenwerking staat centraal. De COB-platforms zijn hierbij essentieel. De deelnemers van een platform komen geregeld bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten. Er kunnen nieuwe projecten worden gestart, met nieuwe (kennis)producten tot gevolg, maar het resultaat hoeft niet per se zo concreet te zijn. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

Het project

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis-)leidingen. Het platform Beheer en onderhoud heeft tot doel de kennis in het COB-netwerk te combineren en te benutten.

Het platform heeft de volgende doelen:

  • Het creëren van een veilige omgeving waarin deelnemers hun vragen, zorgen en ervaringen kunnen delen en zo informeel van elkaar kunnen leren.
  • Het zich laten inspireren door mensen binnen en buiten het eigen werkveld.
  • Het identificeren van opgaven die vervolgens gezamenlijk worden uitgeplozen.
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijke kijk en het uitwerken van oplossingen.

Onze rol

Hans Janssens is sinds juni 2018 de Platformcoördinator Beheer en Onderhoud van het COB. Als coördinator organiseert hij 3 tot 4 platformbijeenkomsten per jaar, hij bereidt deze voor, woont ze bij en verzorgt de follow up. In 2018 en 2019 is hij ook projectleider voor een aantal projecten in het tunnelprogramma die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van tunnels, zoals “Ken je tunnel”, “De kloof tussen project en onderhoud” en “Van boekenkast naar digitaal”.

Heb je interesse in het platform beheer en onderhoud? Neem dan contact op met Hans.