Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat / ARUP Locatie Rotterdam Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat is continue bezig om het hoofdwegennet te verbeteren en te optimaliseren. De A20 tussen de A16 en A13 is een deel dat leidt tot veel hinder voor de weggebruikers en de directe omgeving. Om die reden is Rijkswaterstaat in 2005 gestart met de voorbereiding van deze verbetering: de aanleg van een nieuw verbinding tussen het knooppunt Terbregseplein en de A13.

Het project

Het ‘project A16 Rotterdam’ heeft onder andere als doel om de doorstroming van Noord/Zuid en Oost/west te scheiden en de leefbaarheid rondom de A20 te verbeteren door het verlengen van de A16 naar de A13. Hiervoor zijn er door Rijkswaterstaat al diverse fases doorlopen om te komen tot een haalbare oplossing. Op dit moment heeft Rijkswaterstaat behoefte aan inhoudelijke kennis en capaciteit om het project op de markt te brengen en inhoudelijk te begeleiden.

Onze rol

Rijkswaterstaat heeft aanvulling van haar inhoudelijk projectteam (technisch team) uitgevraagd. ARUP geeft invulling aan deze uitvraag waarbij zij DON Bureau heeft gevraagd de benodigde bijdrage op het gebied van industriële automatisering, Verkeerskundig- en Tunneltechnische installaties en Tunnelveiligheid in te vullen. Wij leveren hiermee een bijdrage aan het opstellen van de contractdocumenten, het toetsen van de opgestelde documenten door marktpartijen (EMVI producten) en het ondersteunen van de projectorganisatie van Rijkswaterstaat tijdens de aanbesteding. Deze activiteiten worden in een zeer nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Lees meer via ARUP

Lees meer via ARUP