Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat / ARUP Locatie Rotterdam Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat is continue bezig om het hoofdwegennet te verbeteren en te optimaliseren. De A20 tussen de A16 en A13 is een deel dat leidt tot veel hinder voor de weggebruikers en de directe omgeving. Om die reden is Rijkswaterstaat in 2005 gestart met de voorbereiding van deze verbetering: de aanleg van een nieuw verbinding tussen het knooppunt Terbregseplein en de A13.

Het project

Het ‘project A16 Rotterdam’ heeft onder andere als doel om de doorstroming van Noord/Zuid en Oost/west te scheiden en de leefbaarheid rondom de A20 te verbeteren door het verlengen van de A16 naar de A13. Vanaf 2019 zijn de werkzaamheden van de opdrachtnemerscombinatie De Groene Boog gestart. Eind 2024 wordt de nieuwe rijksweg A16 opengesteld voor verkeer.

Onze rol

Rijkswaterstaat heeft aanvulling van haar inhoudelijk projectteam (technisch team) uitgevraagd, ARUP geeft invulling aan deze uitvraag waarbij zij DON Bureau heeft gevraagd de benodigde bijdrage op het gebied van Dynamisch VerkeersManagement, Openbare Verlichting, Verkeerskundig- en Tunneltechnische installaties en Tunnelveiligheid in te vullen.

In het voortraject hebben wij al een bijdrage geleverd aan het opstellen van de contractdocumenten, het toetsen van de opgestelde documenten door en het ondersteunen van de projectorganisatie van Rijkswaterstaat tijdens de aanbesteding. Verder houden wij ons bezig met het uitwerken van demarcatie van diverse systemen samen met de opdrachtnemer en beheerder, inrichten van de overdracht van assets aan de opdrachtnemer en ondersteuning op operationeel niveau om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen te waarborgen.

Momenteel leveren wij onze bijdrage aan o.a. de volgende zaken:

  • Reviewen ontwerpdocumentatie van verschillende DVM- en TTI-systemen tijdens de verschillende projectfasen;
  • Integrale benadering voor de projectering van DVM systemen;
  • Inhoudelijke afhandeling afwijkingen en issues;
  • Operationele overleggen m.b.t. de instandhouding van het huidige areaal;
  • Het uitvoeren van waarnemingen tijdens de realisatiefase.