Projectinformatie

Opdrachtgever provincie Noord-Holland Locatie Haarlem Looptijd 2017

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Provincie Noord-Holland (PNH) heeft in haar Energieprogramma 2015-2019 de ambitie uitgesproken om een belangrijke bijdrage te leveren aan een schoner milieu en meer duurzame energie. Een van de pijlers uit dit programma is het streven naar een energiereductie van 50% in 2019.

Het project

In he onderzoek zijn 4 scenario’s bekeken waarin voor de mogelijke overstap naar LED-verlichting:

  • “Theoretisch basisscenario”- SOX en SON-T armaturen worden einde levensduur vervangen door SON-T
  • “Einde levensduur” - SOX en SON-T armaturen worden einde levensduur vervangen door LED.
  • “In 4 jaar” - SOX en SON-T armaturen worden vanaf het beginjaar in een periode van 4 jaar gelijkelijk vervangen door LED.
  • “Big bang” - SOX en SON-T armaturen worden in het beginjaar vervangen door LED.

In het onderzoek zijn zaken als CO2 reductie, wel/geen dim-regime, Life Cycle Cost (LCC) uitvoerig aan bod gekomen.

Onze rol

DON Bureau is in samenwerking met TNO betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoek. Dit onderzoek heeft er uiteindelijk toe geresulteerd dat de provincie van start is gegaan met de daadwerkelijke implementatie wat een bijdrage heeft aan het streven naar de energiereductie en het behalen van de energiedoelstellingen.