Projectinformatie

Opdrachtgever KEMA Locatie Vethuizen, gemeente Etten GLD Looptijd juli 2010 – oktober 2010

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Op woensdagavond 14 juli 2010 is, tijdens zwaar weer in de Achterhoek, een vijftal hoogspanningsmasten in het buurtschap Vethuizen nabij Etten (Gld) bezweken. Het betreft de Hoogspanningslijn van Doetinchem via Ulft naar Dalfsen. De hoogspanningsmasten zijn in 1970 geplaatst en zijn daarmee 40 jaar oud. Gelukkig hebben zich bij het omvallen van de masten geen persoonlijke ongevallen voorgedaan.

Het project

De verantwoordelijke netbeheerder TenneT heeft aan KEMA opdracht gegeven een Faalonderzoek uit te voeren. De opdracht moet inzicht geven in de oorzaak en optredende mechanismen van het falen van het lijndeel. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat het weer een belangrijke rol heeft gespeeld in dit incident. De vraag richt zich dan ook vooral op het achterhalen of het alleen het weer is geweest of een combinatie van factoren. Daarbij is van belang de precieze faalwijze en faalvolgorde te achterhalen. Belangrijk in het faalonderzoek is de vaststelling, in hoeverre er sprake is van incidentele of meer structurele zaken.

Het is ook te bezien of de niet bezweken masten binnen hetzelfde vak gehandhaafd kunnen worden en of de fundaties van de bezweken masten hergebruikt kunnen worden. Een toets tegen de huidige normen maakt onderdeel uit van de opdracht.

Onze rol

DON Bureau is gevraagd KEMA hierbij te ondersteunen ten aanzien van onder andere:

  • Opstellen van het overall plan van aanpak
  • Voorbereiding en deelname aan site survey
  • Deelname aan de uitvoering van de faalanalyse
  • Rapporteren van de verschillende deelproducten
  • Overleg met de opdrachtgever (TenneT en Liandon)