Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Locatie Den Bosch Looptijd 2012 - 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De aanbesteding van de contracten ‘Prestatiecontract en upgrade objecten (Brugm@n C1)’ en ‘Modernisering corridorbediening (Brugm@n C2)’ is succesvol verlopen. De fase van uitvoeren is begonnen.

Het project

Brugm@n staat voor Brabantse Update GeautoMatiseerde bediening Areaal Nat. Dit project is gericht op het mogelijk maken van een betrouwbare en veilige bediening op afstand. Dit is van toepassing op de objecten in de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. De bediencentrale Tilburg wordt aangepast aan de landelijke standaard MMI . Daarnaast worden de aangesloten objecten (op de centrale) gemoderniseerd. Ook het vast onderhoud aan elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bedieningsinstallaties maken deel uit van het project.

Onze rol

Binnen het technisch team is DON Bureau met verschillende medewerkers betrokken bij de realisatie. De werkzaamheden bestaan onder andere uit contractbeheersing op basis van SCB (systeemgerichte contractbeheersing), toetsen van (ontwerp)documenten, technisch overleg met de Opdrachtnemer, etc.

Daarnaast verzorgt DON Bureau binnen het technisch team de coördinatiewerkzaamheden tussen het projectteam en andere stakeholders zoals het district (de beheerder), RWS CIV (Centrale Informatie Voorziening), PT OZWV (Omlegging Zuid-Willemsvaart) en PT GOVa (Groot Onderhoud Vaarwegen).

Het resultaat

Het project levert een gerenoveerde centrale op, met bediening op afstand gebaseerd op de landelijke kaders. De centrale zal medio 2015 ongeveer 25 objecten bedienen en is uitbreidbaar tot bediening van 50 objecten. De toekomstvastheid is hiermee geborgd.