Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord Holland

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Onderzoek zelfbediening Roskamsluis

De Provincie Noord-Holland wil een afweging maken voor de te kiezen bedienmethodiek van de Roskamsluis. Op het moment van het uitvoeren van dit onderzoek is de sluis nog lokaal bediend door een bedienaar. Dit rapport wil antwoord geven op de vraag of zelfbediening (met een knop op de steiger) een toepasbare variant is en zo ja welke effecten dat heeft op de kwaliteit van de serviceverlening voor de vaarweggebruiker en welke effecten het heeft voor de provincie zelf.

Onderzoeksvraag:

Dit onderzoeksrapport beoogd antwoord te geven op de volgende aspecten:

  • Juridische (aansprakelijkheid) van zelfbediening
  • De effecten op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid
  • De integrale veiligheid
  • De financiële gevolgen
  • Het te verwachten effect op het serviceniveau van de vaarweggebruiker.

Het rapport brengt voor de hiervoor genoemde aspecten, op basis van kwalitatief onderzoek, het verschil in beeld tussen de huidige situatie (met bediening door een bedienaar op de sluis zelf) en de variant van zelfbediening waarbij de waterweggebruiker de sluis bedient door een drukknop op de steiger.

Het juridische deel is uitgevoerd door MAAK Advocaten te Amsterdam, de heer mr. M. Krüger, advocaat. De overige onderzoeksvraagstukken zijn door een team van DON Bureau medewerkers uitgevoerd. Pieter van der Linden en Leobert van der Wielen hebben de machineveiligheid beoordeeld (beiden CMSE gecertificeerde machineveiligheid specialisten). Johan Blankestijn heeft namens DON Bureau het rapport samengesteld en geschreven.