Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente s Hertogenbosch Locatie s Hertogenbosch Looptijd juli 2017 - maart 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Áanleiding

Gemeente ‘s-Hertogenbosch streeft naar efficiëntie in lifecycle en beheer van haar assets. Onderdeel hiervan uitmakend zijn de beweegbare objecten (bruggen, sluizen). De assets Industriehavenbrug en Sluiscomplex Engelen bevatten verouderde systemen, waardoor de bedrijfszekerheid verminderd. Daarnaast streeft gemeente ’s-Hertogenbosch naar uniformering van de bedienwijze van de beweegbare objecten.

Het project

In de periode 2017-2019 worden de objecten gerenoveerd. De bediening van de Industriehavenbrug zal tevens op een andere wijze worden gerealiseerd, nl bediening op afstand (BopA) vanaf Sluiscomplex Engelen. Hiermee wordt Sluiscomplex Engelen een centraal punt waarvandaan de objecten Dungense Brug, Industriehavenbrug en de beweegbare brug en schutsluis van complex Engelen bediend gaan worden.

Onze rol

DON Bureau vervult de rol als technisch adviseur namens gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betreft assistentie van de gemeente bij de aanbesteding en begeleiding van de opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Onze toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zit met name op het gebied van Machineveiligheid, kennis van nautische objecten, kennis van de landelijke brug- en sluisstandaard en ervaring in ontwerp en realisatietrajecten.

Door ons in te leven in de wensen van de opdrachtgever en de samenwerking met de opdrachtnemer op te zoeken verloopt het project naar wens van alle partijen. Hierdoor is zelfs de oplevering van renovatie Industriehavenbrug een half jaar eerder dan gepland.