Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Den Bosch Locatie Den Bosch Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het traject van de Zuid-Willemsvaart vanaf Den Dungen tot aan de Maas is na de realisatie van het Maximakanaal (omleiding van de Zuid-Willemsvaart rond Den Bosch) door Rijkswaterstaat overgedragen in eigendom naar gemeente Den Bosch. De objecten (bruggen, sluizen) worden vanaf 2015 onderhouden en bediend door Gemeente Den Bosch. Uitzondering hierop vormt de Dungense Brug die vanaf centrale Schijndel bediend wordt door Rijkswaterstaat. Deze situatie is vastgelegd in een convenant tussen beide partijen.

Het project

Met de realisatie van het Maximakanaal is de intensiteit van het scheepvaartverkeer door de Zuid-Willemsvaart Den Dungen tot aan de Maas teruggenomen. Met de achterliggende bedrijven bij de objecten Dungense Brug en Sluis Engelen zijn door Gemeente Den Bosch afspraken gemaakt voor bereikbaarheid. Om hieraan te voldoen is het van belang dat bediening van object Dungense Brug geborgd blijft.

Het is voor gemeente Den Bosch efficiënt om meerdere objecten te bedienen vanaf één locatie, waarbij de keuze is gevallen op sluis Engelen. Met de realisatie van bediening op afstand van het object Dungense Brug vanaf sluis Engelen wordt gelijk de elektrotechnische installatie gerenoveerd.

Onze rol

DON Bureau is benaderd om op te treden als ingenieursbureau namens Gemeente Den Bosch. Door DON Bureau is de werkbeschrijving met klanteisen (KES) voor de uitvraag bij de huidig onderhoudsaannemer opgesteld, het Voorontwerp en Definitief ontwerp beoordeeld incl. de risicoanalyse Machineveiligheid op basis van de norm NEN 12100 en een budget opgesteld op basis van de SSK systematiek.

Gemeente Den Bosch heeft DON Bureau gevraagd om tijdens de realisatie van het project op verzoek te toetsen en het eindresultaat te valideren.

Het resultaat

Met de realisatie van het project blijft Gemeente Den Bosch voor de komende jaren voldoen aan de prestatie-eisen, bereikbaarheid voor de achterliggende bedrijven blijft geborgd. Na realisatie zal het convenant tussen Gemeente Den Bosch en Rijkswaterstaat ontbonden worden, hetgeen tevens een lastenverlichting betekend. Kortom Prestatie-eisen blijven geborgd, Risico’s zijn beheerst en Kosten zijn verlaagd.