Techniek & Veiligheid

Bruggen, sluizen, keringen en tunnels moeten op een veilige manier de juiste functie vervullen. Met onze technische expertise en kennis van wet- en regelgeving geven we invulling aan tunnel- en machineveiligheid. Daarbij leggen we relaties. Tussen veiligheid en doorstroming en techniek en menselijk handelen. Wij zetten onze expertise graag in voor uitdagende vraagstukken.

Technische expertise

Onze medewerkers hebben een ruime ervaring binnen projecten en assetmanagement van infrastructurele objecten. Denk hierbij aan bruggen, sluizen, keringen, stuwen, tunnels en verkeerscentrales. Multidisciplinaire objecten die een integrale aanpak vereisen tussen disciplines als Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industriële automatisering en Civiele techniek. Vaak is de aanpak gebaseerd op methodieken zoals Systems Engineering. Onze kennis van de objecten rondom o.a. bediening op afstand, kaders en richtlijnen, bedienprocessen en human factors zetten wij graag op pragmatische wijze in.

Tunnelveiligheid

Veiligheid binnen tunnels is een samenspel tussen techniek en menselijk handelen. Met onze kennis en ervaring ondersteunen we projecten en tunnelbeheerorganisaties op het gebied van wet- en regelgeving en de landelijke tunnelstandaard. Dit doen we voor de realisatie van projecten (nieuwbouw). Maar ook voor de vormgeving en optimalisatie van processen binnen de organisatie voor de instandhouding van tunnels.

Machineveiligheid

Machineveiligheid bestaat uit alle wet- en regelgeving die vanuit o.a. Machinerichtlijn, Elektro Magnetische Compatibiliteit (EMC)-richtlijn) en Arbeidsmiddelenrichtlijn deels of geheel van toepassing zijn op machines met beweegbare delen. Met onze kennis zijn we in staat risico analyses (RI&E’s), Safety Requirement Specifications (SRS) en Technische Dossiers (TD’s) te beoordelen en functionele testen te begeleiden.