Projectinformatie

Opdrachtgever Schiphol Group Locatie Schiphol Looptijd november 2008 – september 2011

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De baan- en rijbaanstations verzorgen de energievoorziening van de verlichtingssystemen op en rondom de start en landingsbanen en de rijbanen (taxibanen). Deze verlichtingssystemen zijn cruciaal voor het primaire proces van de luchthaven Schiphol, de vluchtafhandeling. Bij (gedeeltelijke) uitval van deze verlichtingssystemen zal deze vluchtafhandeling direct vertragen, stagneren of tot onveilige situaties kunnen leiden. Een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige energievoorziening van deze verlichtingssystemen is van essentieel belang voor de vluchtafhandeling. Vanwege de levensduur van de installaties dient een deel van deze stations gerenoveerd te worden. Met de renovatie in dit project wordt de huidige capaciteit en beschikbaarheid voor de toekomst geborgd.

Het project

De renovatie betreft de Baanstations A2, C2 en H1, de rijbaanstations N/M en J1 en het rijbaanstation Schiphol Oost. Binnen deze stations zijn de volgende installaties volledig gerenoveerd dan wel op restlevensduur beschouwd:

 • Laagspanningsinstallaties
 • Constantstroomhoogspanningsinstallaties (CSHI)
 • Noodstroomvoorzieningen
 • Klimaat- en overige gebouwgebonden installaties
 • Brandbeveiligingsinstallatie

Deze installaties dienen o.a. afgestemd te worden op de hoogspanningsinstallatie (10 kV) en de besturing- en monitoringsinstallaties (BSA en MSA).

Onze rol

DON Bureau is gevraagd om diverse ondersteuning te leveren aan de Asset Manager van Schiphol (Schiphol Group AMS). Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Schiphol Group en de opdrachtnemer van het project. DON Bureau heeft hierbij de rol van project- en procesbegeleider ingevuld. Hiervoor zijn plannen van aanpak en presentaties opgesteld, workshops georganiseerd. DON Bureau heeft personen en projectteams begeleid op een pragmatische wijze. En de methodiek Systems Engineering toegepast.

Daarnaast heeft DON Bureau de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opstellen SBS en WBS
 • Uitvoeren stakeholder analyse
 • Opstellen topeisen op basis van RAMSHEEP en het afleiden van eisen
 • Opstellen proceseisen
 • Review plannen opdrachtnemer (PMP, V&V plan, etc.)
 • Review ontwerp documenten opdrachtnemer
 • Review testplannen en testprotocollen opdrachtnemer (FAT, SAT, ISAT)
 • Opstellen van een validatieplan voor de opdrachtgever
 • Voorbereiding (testplannen en protocollen) van de Site Integration Test ten behoeve van de laatste controle (validatie) voor overdracht aan de operatie (PMA/LVNL)
 • Ondersteuning bij de uitvoering van de Site Integration Test (Testmanagement)
 • Beoordeling opleverdossiers
 • Organiseren en uitvoeren projectevaluatie met alle betrokkenen en het presenteren van de resultaten aan het management team van de opdrachtgever

Het resultaat

De renovatie dient te resulteren in betrouwbare systemen voor lange duur. Optimalisatie van de TCO (total cost of ownership), ontwerpen vanuit de gehele life cycle van de systemen en het maken van keuzes op basis van RAMSHEEP. Deze aspecten zijn van essentieel belang tijdens het ontwerp en de realisatie van de renovatie.

Het vluchtafhandelingsproces is een continue proces. De fysieke renovatie dient dan ook uitgevoerd te worden bij een in bedrijfzijnde luchthaven. Beschikbaarheid tijdens renovatie is dan ook een zwaarwegend aspect bij het maken van ontwerp- en realisatiekeuzes.