Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat West Nederland Zuid Locatie Rotterdam Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het cluster Tunnels & Bruggen van RWS West-Nederland Zuid is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het areaal. De tunnels en bruggen vervullen een belangrijke bijdrage aan het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van de regio.

Het project

Het cluster werkt in toenemende mate volgens de principes van risicogestuurd onderhoud en beheer zodat de benodigde activiteiten optimaal bijdragen aan de doelen van RWS. De projectopdracht voor het onderhoud en beheer voor 7 tunnels heeft geleid tot een nieuw contract met aannemer combinatie ViTOP. Het monitoren van deze projectopdracht is een belangrijk aandachtspunt voor het cluster. DON Bureau biedt hierbij ondersteuning.

Onze rol

  • Bijdragen aan een betere samenwerking tussen de ketenpartners van het contract.
  • Bevorderen van de informatie uitwisseling tussen ViTOP en het cluster.
  • Inzicht geven in de relatie tussen projectopdracht en aannemer contract.