Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat WNN Locatie Haarlem Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) is verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. Het wordt hierbij ondersteunend middels een Beheer Management Systeem (Ultimo versie 8) om de beheer en onderhoudsprocessen te faciliteren. Bijvoorbeeld om storingen, issues en wijzigingen te registeren. De gebruikte versie van Ultimo (versie 8) wordt vanaf 2017 niet meer ondersteund door de leverancier.

De registraties die in de loop der jaren zijn ingevoerd in Ultimo zijn cruciaal voor WNN. Deze data zegt namelijk veel over de toestand van het areaal en kan gebruikt worden om verbeteringen te signaleren, zodat het beheer en onderhoud kan worden geoptimaliseerd.

Het project

Het project behelst het begeleiden en verzorgen van de upgrade van het Beheer Management Systeem naar Ultimo Infra Asset Management 10. Bij deze update wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit van de data die van de huidige Ultimo, naar de nieuwe Ultimo versie gemigreerd dient te worden. Het gaat hierbij om kritische beheerobjecten zoals sluizencomplex IJmuiden, Coen-, Zeeburger-, Wijker- en Schipholtunnel.

Voor dit project is er gekozen voor een aanpak waarbij de klantwensen en kwaliteit centraal staat en waarbij er veel afstemming plaats vindt met de eindgebruikers. Op basis van een upgrade scan wordt gekeken naar de verschillen tussen de versies van Ultimo en met de eindgebruikers worden de kwaliteitseisen voor de data opgesteld. Deze documenten vormen een belangrijke input om de data te analyseren en uiteindelijk te migreren.

Onze rol

In juli 2016 is DON Bureau gevraagd om het projectmanagement en –begeleiding te verzorgen van de upgrade en datamigratie naar Ultimo Infra Asset Management 10. Dit project wordt samen met Ultimo en RWS WNN uitgevoerd.

Het resultaat

Het beoogde eindresultaat is een actueel en compleet Beheer Management Systeem, die aansluit op de wensen van de eindgebruikers en de beheer en onderhoudsprocessen ondersteund. Hiermee is WNN in staat om het beheer en onderhoud verder te optimaliseren.