Projectinformatie

Opdrachtgever Schiphol Group Locatie Schiphol Looptijd september 2010 – maart 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het BSA (Besturing Systeem Airside) op Schiphol bestuurt en bewaakt alle verlichtingsystemen op de rijbanen en de start- en landingsbanen van de luchthaven. De bediening vindt plaats vanuit de verkeerstorens. In de torens schakelt de verkeersleiding de verlichtingssystemen in- of uit afhankelijk van: gebruik van de start/landingsbanen en de zichtomstandigheden.

Het project

Het BSA is van groot belang voor de veilige en snelle afhandeling van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen. De luchthaven stelt dan ook hoge eisen aan de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van het systeem. De technische levensduur van het BSA is inmiddels met enkele jaren verlengd doordat cruciale onderdelen zijn vervangen en er meer onderdelen op voorraad zijn genomen. Medio 2013 is de technische levensduur van de meest belangrijke componenten ten einde.

Onze rol

Eind 2010 heeft DON Bureau in samenwerking met de kennishouders binnen Schiphol een onderzoek gestart. In het onderzoek zijn alternatieven bekeken om dit probleem op te lossen. Daarin is onderzocht wat de omvang is van het project, wat de kosten zijn en hoeveel tijd het in beslag zal nemen. Op basis daarvan is de projectaanpak bepaald.

Begin 2011 zijn de resultaten van dit onderzoek binnen Schiphol teruggekoppeld en zijn 3 alternatieven gepresenteerd. Middels een trade-off matrix is aangetoond welk alternatief het beste bij de uitgangspunten van de luchthaven past. Er is ook een aanpak voor het project gepresenteerd. waarbij het project als vervangingsproject wordt gestart. Daarbij is er ruimte voor de implementatie van nieuwe wensen en eisen van belanghebbenden en gebruikers van het systeem.

In mei 2011 is het project voor het vervangen van het BSA van start gegaan. DON Bureau heeft voor deze fase van het project het projectmanagement en inhoudelijke deskundigheid geleverd. Samen met de kennishouders binnen Schiphol zijn wensen en eisen geïnventariseerd. Dit project is uitgevoerd volgens de projectmanagementmethode van Schiphol, STAP ("STandaard Aanpak Projecten"), welke is afgeleid van PRINCE2.

Het resultaat

Het eindresultaat van dit project is een geheel gerenoveerd besturingssysteem, waarbij de operationele verstoring minimaal is. DON Bureau heeft in een eerste haalbaarheidsstudie de technische staat van het BSA en de verschillende oplossingsrichtingen geanalyseerd en gewogen. Vervolgens zijn eisen en wensen bij de stakeholders geïnventariseerd en zijn delen van het aanbestedingsdossier opgesteld. Hieronder vallen ook de specificaties van de beheer- en onderhoudseisen.