Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland (tegenwoordig Zee en Delta) Locatie Middelburg Looptijd 2009 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het project MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) is gestart vanuit efficiëntie overwegingen. Maar ook voor het doorvoeren van verbeteringen met betrekking tot de service aan de vaarweggebruikers. Vanuit de wensen van vaarweggebruikers is gebleken dat zij behoefte hebben aan een corridor (‘groene golf’) in de vaarwegen.

Het project

RWS is landelijk bezig om de bediening van sluizen en bruggen te uniformeren. MOBZ is aangewezen als pilot voor de toepassing van deze landelijke standaard. Binnen het project MOBZ worden Impuls werkzaamheden geïntegreerd. Deze werkzaamheden staan voor groot variabel onderhoud. Ook betreffen ze gedeeltelijke renovaties of vernieuwing van bestaande installaties. Mogelijk is er een nauwe samenhang met de bediening (o.a. vervanging van [delen] van de besturingsinstallatie).

Onze rol

DON Bureau is gevraagd om het projectinformatiedocument te schrijven. Dit in samenwerking met het contractteam. De uitdaging ligt in het op een eenvoudige manier beschrijven van het complexe project, de geest van het contract en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het resultaat

Het resultaat is een document waarmee men snel inzicht krijgt in de aard en omvang van ‘het werk’ en de hierbij behorende inspanning. Indien nodig kan men tot een juiste combinatievorming komen, in de juiste context, waarin het Contract moet worden beschouwd. Dit document heeft een rol bij de selectiefase, de aanbestedingsfase maar ook tijdens de contractfase.

Daarnaast geeft dit document inzicht in de verwachting ten aanzien van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De nadruk ligt hierbij op samenwerking.