Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat GPO - AIB Locatie Arnhem - Wolfheze Looptijd 2013- 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het stuwensemble bestaat uit 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek bij Hagestein, Amerongen en Driel. Elk stuwcomplex bestaat uit een sluis, een stuw, een bedieningsgebouw en een vistrap. De systemen zijn verouderd. De technische levensduur van een aantal onderdelen is bereikt. Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te garanderen is besloten over te gaan tot een grootse renovatie.

Het project

De geplande renovatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • vervangen van bediening- en besturingsinstallaties
 • vervangen van werktuigbouwkundige bewegingswerken
 • conserveren van sluisdeuren, vizierschuiven en cilinderschuiven
 • repareren betonconstructies
 • vervangen van de bolders en haalkommen voor schepen van CEMT vaarklasse Va.
 • verlengen wachtplaatsen en aanbrengen meerpalen
 • realiseren van bediening op afstand (BopA)

De bediening vindt plaats vanuit één centrale locatie. Gepland op het stuwcomplex Amerongen. Met BopA streven we gezamenlijk naar:

 • efficiënte inzet van personeel
 • integrale begeleiding van de scheepvaart over de gehele corridor
 • integraal beheer van het waterpeil
 • verbeteren serviceverlening naar beroeps- en recreatiescheepsvaart

Onze rol

DON Bureau is betrokken bij het opstellen van het contract binnen het technisch team, welke is onderverdeeld naar specialisaties. DON Bureau is onderdeel van het team BBE / BopA (bediening, besturing, elektrotechniek en Bediening op Afstand). Dit team is verantwoordelijk voor:

 • Mede invullen van de Klanteisenspecificatie (KES)
 • Detail beschrijving van de scope van werkzaamheden
 • Beschrijving ‘Hoe om te gaan met Machineveiligheid?’
 • Beschrijving eisen in de VSE
 • Aanvullende proceseisen voor borging van de werkzaamheden in VSP
 • Mede invulling geven aan de EMVI criteria

Het resultaat

Het einddoel is een contract waarmee in de aanbestedingsperiode, de concurrentiegerichte dialoog en de realisatiefase richting wordt gegeven aan de werkwijze. Ook de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hierin meegenomen.