Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Midden Nederland Noord Locatie Lelystad Looptijd Juni 2013 - heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleding

Het district Midden Nederland Noord is verantwoordelijk voor de nautische objecten rondom het IJsselmeer en de Randmeren. Rijkswaterstaat besteedt hiervoor het onderhoud prestatiegericht uit aan derden. Het onderhoud bestaat uit de dag-dagelijkse zorg voor de objecten als ook grote herstel- en renovatiewerkzaamheden.

Het project

De scope van het project bestaat uit het gedurende 5 jaar prestatiegericht onderhouden van de nautische objecten inclusief het verifiëren en optimaliseren van het RCM-onderhoudsmodel van Rijkswaterstaat. Daarnaast behoren grootschalige renovatiewerkzaamheden (variabel onderhoud) tot de scope waarbij op de nautische objecten bediening- en besturingsinstallaties, remming- en geleidewerken, sluisdeuren, beweegbare bruggen, aandrijfsystemen, etc. worden vervangen of gerenoveerd. Tevens wordt het veiligheidsniveau van de objecten sterk verbeterd. De opdracht is in 2014 gegund aan SHERPA (combinatie Croon en Arcadis). In de eerste fase (2014 - 2016) richten de renovatiewerkzaamheden zich voornamelijk op de objecten op de Afsluitdijk.

Onze rol

Johan Blankestijn levert, in de rol van Manager Activiteiten (renovatiewerkzaamheden) en als plaatsvervangend Technisch Manager, een bijdrage aan het technisch management van het project. Vanuit die hoedanigheid heeft hij, zowel in de contractvoorbereiding als in de realisatie bijgedragen. Het contract wordt op basis van Systeem Gerichte Contractbeheersing risico-gestuurd beheerst. Het technisch management vindt plaats door een klein team van specialisten die zich vooral richten op de beheersing van de belangrijkste technische risico’s.

Het resultaat

Het beoogde eindresultaat zijn nautische objecten waarvan de prestaties toekomstvast verbeterd zijn, waarvan de restrisico’s inzichtelijk zijn en het onderhoudsmanagement geoptimaliseerd is.