Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat (GPO) Locatie Utrecht Looptijd januari 2011 – heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De laatste jaren heeft de aanleg van wegtunnels veel maatschappelijke en politieke aandacht gekend. Enige tijd geleden is de tunnelwet herzien. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat met het Team Landelijke Tunnelregisseur (LTR) een standaard ontwikkeld.

Het project

De laatste jaren heeft de aanleg van wegtunnels veel maatschappelijke en politieke aandacht gekend. Enige tijd geleden is de tunnelwet herzien. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat met het Team Landelijke Tunnelregisseur (LTR) een standaard ontwikkeld.

Onze rol

DON Bureau heeft binnen dit programma een aantal producten gerealiseerd. Hiervoor is kennis en ervaring op het gebied van Tunnelveiligheid, Tunnelbeheer en Asset Management ingebracht in een aantal producten. De belangrijkste taken zijn:

  • Onderzoek naar verbetermogelijkheden binnen de overgangsfase van Realisatie naar Exploitatie (van Project naar Beheer) binnen alle lopende tunnelprojecten
  • Opnemen van deze verbeterpunten in de WerkWijzer Aanleg Tunnels (WWAT)
  • Vormgeven en opstellen van de Leidraad Instandhouding tunnels in samenwerking met alle RWS Tunnelbeheer organisaties en de relevante landelijke diensten van RWS
  • Afstemming van de producten met overige stakeholders binnen RWS waaronder het Programma Asset Management en het Steunpunt ProBO
  • Ondersteuning bij de implementatie van de Beheer & Organisatie leidraden
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de E-learning Instandhouding tunnels
  • Ondersteuning van project- en contractteams ten aanzien van het toepassen van de B&O Leidraden
  • Beheer en de verdere optimalisatie (op basis van issues en changes) van de Beheer en Organisatie suite binnen de tunnelstandaard

Het resultaat

Het einddoel van onze bijdrage betreft het verder verbeteren van het beheer van wegtunnels. Dit doen we door een goede implementatie van de Beheer en Organisatie Suite en het delen van best practises.