Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord Nederland Locatie Grou Looptijd oktober 2014 - heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Momenteel wordt de instandhouding van de objecten binnen het areaal van het wegendistrict Rijkswaterstaat Noord-Nederland verdeeld over twee contractgebieden, namelijk Oost en West.
De lopende prestatiecontracten zijn gebaseerd op versie 1.0 en lopen ten einde.

Om die reden is er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Tijdens deze aanbesteding wordt er een nieuwe marktpartij gekozen die de instandhouding voor hun rekening zullen nemen. De bijbehorende werkzaamheden zullen conform prestatiecontract versie 3.1 worden uitgevoerd. Dit geldt voor zowel contract Oost als West.
Een belangrijk uitgangspunt voor de aanvang van de aanbestedingsprocedure zijn de areaalgegevens van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Deze dienen als basis voor o.a. de scopebepaling en de prijsvorming van de inschrijvende partijen. Om discussies en onduidelijkheden tijdens de contractperiode zoveel mogelijk te vermijden, dienen de gegevens voor de inschrijving van hoge kwaliteit en kwantiteit te zijn. Vanuit de inschrijvende partijen wordt een onafhankelijk en deskundig rapport opgesteld over de huidige status/conditie van de areaalgegevens.

Het project

(onderhoud) prestatiecontract voor het areaal oost en west Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Onze rol

DON Bureau maakt onderdeel uit van het projectteam ten behoeve van de contract- en dossiervorming voor Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Middels het transitievolgsysteem voert DON Bureau een controleslag uit op de beschikbare areaalgegevens conform de ABC-methodiek (actueel, betrouwbaar en compleet).

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • Risicomanagement
  • Advisering Assetmanagement
  • Informatiebehoefte
  • Datamodellen en decomposities
  • Contractvorming

Het resultaat

Het transitievolgsysteem geeft een goed beeld van de areaalgegevens om de risico's juist te kunnen inschatten.