Projectinformatie

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

In samenwerking met IP Valuators is DON Bureau gevraagd een analyse van een businesscase uit te voeren.

Het project

Voor de waardering van een onshore windturbinepark is een reeds opgestelde businesscase getoetst. Tijdens deze analyse zijn (technische) aspecten als toekenning van subsidies (SDE+), beheer en onderhoud, ontwikkeling elektriciteitsprijs, mogelijke opbrengsten getoetst.

Onze rol

DON Bureau heeft een verificatie en verdieping uitgevoerd op verschillende parameters welke van belang waren voor de businesscase. Dit met als resultaat dat de gehanteerde waarden vanuit een objectief oogpunt onderbouwd zijn naar betrokkenen.